Flytta dig till innehållet

fi

sv

Flera levnadsår med hjälp av D-vitamin

Det lönar sig att se till, att man får i sig tillräckligt med D-vitamin. Enligt en färsk undersökning kan brist på D-vitamin förkorta levnadstiden och påskynda speciellt hjärtdödsfall. Detta gäller oberoende av ålder, årstid eller kön.

Sirpa Norri
Julkaistu 21.11.2014
Uppdaterad 28.5.2018

Forskare analyserade tidigare gjorda undersökningar, i vilka ingick hälsouppgifter för 26 000 människor i åldern 50–79 år. Stora variationer i D-vitaminnivån förekom, bland annat beträffande årstid och boningsort. De som led av D-vitaminbrist hade dock oberoende av dessa t.o.m. en och en halv gånger större risk att avlida jämfört med dem, som hade högre D-vitaminnivå.

Undersökningen publicerades i tidskriften British Medical Journal.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat