Flytta dig till innehållet
Hem / Hälsa och livstil / Hjärtförbundet är en drömarbetsplats

Hjärtförbundet är en drömarbetsplats

Under sina första veckor som Hjärtförbundets generalsekreterare har Tuija Brax bland annat deltagit i förevisningen av det 60-åriga Hjärtförbundets film Våra hjärtans historia och träffat folk från hjärtgemenskapen i olika delar av landet.

Publicerat 9.4.2015
Uppdaterad 28.5.2018
Under sina första veckor som Hjärtförbundets generalsekreterare har Tuija Brax bland annat deltagit i förevisningen av det 60-åriga Hjärtförbundets film Våra hjärtans historia och träffat folk från hjärtgemenskapen i olika delar av landet: - Filmen är ett fint bevis för det, att saker kan förändras, konstaterade hon också på träffen med riksdagens hjärtgrupp i budskapet till sina riksdagskolleger inför deras inledande av valarbetet.

De grönas riksdagsledamot, juris kandidat Tuija Brax, som i december valdes till Hjärtförbundets generalsekreterare inledde i början av februari vid sidan av uppdraget som riksdagledamot sitt arbete som generalsekreterare på deltid och fortsätter i Hjärtförbundet på heltid då sessionsperioden avslutades i mitten av mars. Socialrådet Tor Jungman, som sedan år 1998 verkat som Hjärtförbundets generalsekreterare, avgår med pension senare i vår. 

Tuija besökte i början av december sin kommande arbetsgemenskap på Åldermansvägen. Hon berättade att hon redan för ett par år sedan beslutat, att inte ställa upp i följande riksdagsval.

– Det är verkligen viktig för mig att komma med i medborgarorganisationsarbetet. Medborgarverksamheten är nyckeln till Finlands framgång. Det här har man förstått runtom i världen.   

Politiker och medborgaraktör

Tuija Brax har varit riksdagsledamot sedan år 1995 och ordförande för de gröna under åren 1995 – 1997. Under åren 2007 – 2011 var Brax justitieminister i Vanhanens andra regering och i Kiviniemis regering.

Tuija Brax har fungerat som ordförande för de grönas riksdagsgrupp. Hon har varit medlem i stora utskottet och i grundlagsutskottet samt ordförande för lagutskottet. Stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors har Brax förutom under en period varit sedan år 1992.

Tuija Brax har haft många förtroendeuppdrag i vårt medborgarsamhälle, bl.a. i Förbundet för mänskliga rättigheter, Kyrkans delegation för mänskliga rättigheter samt en mängd förtroendeuppdrag inom idrottssektorn, så som Finlands idrott rf och Finska Basketbollförbundet rf.

 

Den föränderliga verksamhetsmiljön en utmaning

Uppgiften som generalsekreterare för Hjärtförbundet söktes av 43 personer. Bland dem fanns flera ur samhällssynpunkt ytterst meriterade personer. Hjärtförbundet valde efter långvarig diskussion Brax på basen av hennes omfattande samhälleliga verksamhet och goda kännedom om organisationsverksamheten.

– Brax har utmärkta förutsättningar för att utveckla Hjärtförbundets verksamhet i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö, säger Hjärtförbundets ordförande Matti Uusitupa. – Hon är kunnig i samhällsfrågor och det är lätt att närma sig henne som person. Vi gav alla Tuija vårt fulla stöd.

Uusitalo bedömer, att organisationsverksamheten blir allt viktigare i framtiden oberoende av det, vad som beslutas om social- och hälsoservicen. Enligt Brax tar förändringarna inte slut här: – Framtidsforskarna påminner om, att en allt större del av nationalprodukten i framtiden produceras med hjälp av databehandling – redan på 2020 – 30 -talet producerar datorerna uppskattningsvis 90 procent av BNP. I den här världen betonas allt mera medborgarorganisationernas roll som möjliggörare av betydelsefull verksamhet.      

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem