Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hjärtkurs med Härmä Rehab

Kust-Österbottens hjärtdistrikt håller varje år två kurser inom ramen för hjärtrehabilitering. Sedan 2013 har kurserna hållits i samarbete med Härmä Rehab. Varje kurs innehåller två delar, den första tre dagar och den andra två dagar.

Julkaistu 9.4.2015
Uppdaterad 28.5.2018
Näringsterapeut Diana Haldin håller föreläsning om kosten för hjärtpatienter

Kursen är ämnad för personer med en relativt nyupptäckt kranskärlssjukdom, by-passopererade, för dem som haft hjärtinfarkt, genomgått ballongutvidgning (PCI) eller har angina pectoris. Förbundets kriterier är också att man inte tidigare deltagit i en liknande kurs, varken inom distriktet eller via FPA.

Målet med kursen är att befrämja deltagarens arbets- och funktionsförmåga och underlätta återgången till ett normalt liv, ge information om hjärtbesvären och öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet, informera om hälsosamma levnadsvanor, inspirera deltagarna att finna lämpliga motionsformer och förstås också att skapa kontakter med andra i samma situation.

Kursen innehåller föreläsningar av både läkare och hjärtskötare, näringsterapeuter, och socialarbetare. Gruppdiskussioner med läkare, sjukskötare, psykolog, näringsterapeut och fysioterapeut om aktuella ämnen; kost, motion, livskvalitet, sömnens och avslappningens betydelse. Kursen innehåller också fysiska gruppaktiviteter som gymnastik, stavgång, stretching, konditionssalsträning, kroppskännedoms- och avslappningsövningar.

Priset för hela kursen är 40 €. Resekostnader till och från Härmä ersätts via FPA, förutom självriskandelen. Även make/maka har möjlighet att delta i hela eller en del av kursen.

Ansökan till kursen görs på Hjärtförbundets blankett som kan fås hos alla lokala hjärtföreningar samt via distriktets hemsida www.hjarta.fi. Urvalet görs cirka en månad före kursens start och beslut om beviljande av kursplats meddelas per post.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat