Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hjärtsamfundet i en föränderlig värld

Förändringasnas vindar blåser både ute i världen och här i hemlandet.

Marja Kytömäki
Julkaistu 31.3.2016
Uppdaterad 28.5.2018

Landets regering och arbetsmarknadsorganisationerna balanserar på ruinerna av välfärdssamhället. Också i nyorganiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna är det till stor del fråga om en fördelning av knapphet.

Hjärtförbundets strategi uppdateras som bäst. Vi för vår del är också med och påverkar i ovanstående stora frågor.

De hjärtföreningsaktiva har vid årsskiftet svarat på en lång utfrågning angående utvecklingen av verksamheten i vår organisation. Ett tack till alla för era värdefulla svar. Det vi nu funderar på är, hur vi som hjärtsamfund kunde stöda varandra så, att hälsa och välfärd skulle förverkligas så rättvist som möjligt i hela landet.

Timo Ruoko, som har haft titeln förändringschef och som nu avgår med pension, har utfört ett stort arbete i beredandet av strategiprocessen. Det samma gäller också hälsochefen Marjaana Lahti-Koski, organisations- och kommunikationschefen Eeva-Riitta Piispanen och generalsekreteraren Tuija Brax, då de gått igenom alla hjärtdistrikt och riksomfattande föreningar och diskuterat med oräkneliga hjärtföreningsaktiva. Redan dessa diskussioner har öppnat ögonen på alla parter. Den uppdatering av strategin som förs fram på vårmötet, baserar sig på hjärtfältets mycket vittomfattande åsikter och erbjuder förhoppningsvis en god grund också för distriktens och förningarnas egna strategier.

Hjärtsamfundet har många starka sidor. Vi är en stor organisation och vi har ett föreningsnätverk som täcker hela landet. Som förbund är vi respekterat och en samarbetskompanjon och förhandlingspart som man lyssnar på både på riksnivå och lokalt. Våra föreningar har en mångsidig verksamhet och fastän medelåldern på vår medlemskår är över 70 år, har vi också både verksamhet som intresserar unga och också kommunikation på våra webbsidor och på många somekanaler. Ålder är också en av våra kraftresurser. Hos oss hålls man pigg!

Nu under Hjärtveckan är vi igen framme på en mängd publikevenemang. Vi bjuder frimodigt nya människor med i vår verksamhet och ger dem också möjlighet att vara med och utveckla verksamheten så att den passar dem.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat