Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hälsa och livstil / Kardiokompassen underlättar förebyggandet av kranskärlssjukdom

Kardiokompassen underlättar förebyggandet av kranskärlssjukdom

Enligt en undersökning som utförts gemensamt av Sitra, Finlands molekylmedicinska institut (FIMM) och FRK:s Blodtjänst skulle det löna sig att i förebyggandet av hjärt- och kärlsjukdomar använda en riskbedömning som utnyttjar det genetiska arvet.

Julkaistu 11.1.2016
Uppdaterad 28.5.2018
Kuva Suomen Sydänliitto/Jarno Hämäläinen

Majoriteten av deltagarna i undersökningen vill på basen av riskbedömningen bättre än tidigare sörja för sin hälsa. Deltagarna kunde också själva bedöma sin hjärt- och kärlsjukdomsrisk med hjälp av en webbapplikation som utvecklats i samband med undersökningen. 

I Kardiokompass –redskapet kombineras resultaten från gentestet med riskfaktorerna och all egen data finns till deltagarens förfogande i webbtjänsten. Det är mycket ovanligt, att undersökningsdeltagare över huvudtaget har möjlighet att granska sina egna uppgifter, i allmänhet är det på sin höjd möjligt att få ett sammandrag. 

– Kardiokompassen är internationellt sett ett betydelsefullt, på vetenskapligt fakta baserat redskap, som kan utnyttjas av såväl medborgare som forskare och läkare. Det åskådliggör på ett tydligt sett hur insjukningsrisken ökar eller minskar då man förändrar enskilda riskfaktorer, berättar äldre forskare Elisabeth Widén vid FIMM. Med hjälp av ett gentest kan en betydligt exaktare riskbedömning göras. 

Kardiokompassens utvecklare önskar, att redskapet skulle tas i bruk i den förebyggande hälsovården, för att det skulle vara till nytta för hela folket.

Lue seuraavaksi