Flytta dig till innehållet

fi

sv

Riksdagen deltar i hälsotalkon

”I politikernas tal upprepas ofta orden arbete och ekonomi. Ett tredje och lika viktigt ord för mig är hälsa”, säger riksdagens vicetalman och Hjärtförbundets nya ordförande Paula Risikko.

Eija Seppänen
Julkaistu 4.2.2016
Uppdaterad 28.5.2018
Ofta räcker det med små gärningar. Och de blir ofta också bestående. Största delen vill bara hållas vid liv, och siktar inte på att delta i någon triatlontävling, säger Paula Risikko.

”Välmåendets första element är hälsa. Många inser värdet av sin hälsa först då de förlorar den.” 

”Med Sote-reformen eftersträvas en inbesparing på tre miljarder i nationalekonomin. Om inte sjukdomsbördan fås mindre, kommer vi aldrig att komma ens i närheten av dessa tal, konstaterar Paula Risikko.

Att representera folkhälsan är bekant för Risikko. Som politiker har hon arbetat för den bl.a. som riksdagsledamot, omsorgsminister, social- och hälsovårdsminister samt trafik- och kulturminister. Hon har också verkat som sjukskötare och efter det i många uppgifter inom social- och hälsovården. Till sin utbildning är Risikko doktor i hälsovetenskaper.

”På varje regeringsområde fattas beslut som tar sikte på hälsa och välmående”.

Målet för Ett liv är att stöda hälsan genom hela livet, att förebygga artärsjukdomar och att driva frågor i anslutning till rehabilitering och stöd av andra i samma situation.

”Våra mål är helt i samma linje. Jag vill få folksjukdomarna att minska. Jag vill också inverka på det, att behandlingen av folksjukdomarna och rehabiliteringen är effektiv i den nya sote-strukturen i hela landet. ”

Hjälp först dig själv

För att kunna hjälpa andra måste man sätta igång sig själv. Det här är en av Risikkos grundteser.

”Också flygvärdinnorna säger, att placera först oxygenmasken på ditt eget ansikte, och hjälp först därefter andra.”

”Många säger, att de har tänkt gå ner i vikt, men att det inte blivit av. Det som tände gnistan hos mig var mitt höga blodtryck. Jag bantade senaste år över tio kilo. Jag har en dotter som är tio år och jag vill ännu leva länge med henne. ”

Paula Risikko berättar, att det i hennes bekantskapskrets har förekommit hjärninfarkter.

”Jag vaknade till insikt om det, hur fatal sak det kan vara.”

Tallriksmodellen i riksdagen

Riksdagen deltar på bred front i hälsotalkot Ett liv: man har också fått med riksdagens restaurang och arbetsplatshälsovård. Första vicetalmannen är också ordförande i restaurangkommittéen.

På Risikkos initiativ har en hälsotalkogrupp grundats i riksdagen.

”Det är fråga om ett gäng, som vill gå lite ner i vikt. Som stöd och hjälp har vi en näringssakkunnig och arbetsplatshälsovården. Vi talar om sömn, motion och näring – och om tallriksmodellen.”

Riksdagen är enligt Risikko också i andra avseenden ett utmärkt mål för hälsotalkot Ett liv.

”Arbetet är omväxlande och dagarna långa eller mycket långa. En god fysisk kondition gör det lättare att orka. Att upprätthålla konditionen kräver dock koncentration och tid.”

Allt utgår från motivet

”Under ministertiden gick jag fullständigt upp i arbetet. Så går det för många. På samma sätt, om man är deprimerad eller mår dåligt, är det svårt att hitta motiv för hälsosammare levnadsvanor, funderar Risikko.

”Först måste man ha ett motiv. Sedan kan man vara redo att ta emot kunskap om näring, motion och behovet av sömn samt med små gärningar börja främja sin egen hälsa.”

Riksdagsledamöterna är beslutsfattare också på sina egna orter.

”Jag hoppas, att de för med sig samma hälsobudskap dit. Hälsa är ett värde i sig, men den har också sitt instrumentella värde. Det är hälsans kostnad för samhället.”

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat