Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hälsa och livstil / Rökning och prematur förlossning hotar mammans hjärta

Rökning och prematur förlossning hotar mammans hjärta

Rökning och en förtidig förlossning ökar mammans risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. En färsk undersökning visar, att kombinationen av dessa två riskfaktorer är betydligt farligare än summan av de enskilda riskfaktorerna.

Julkaistu 9.9.2015
Uppdaterad 28.5.2018
Tupakantumpit.

Australienska forskare baserar sina kunskaper på de perinatala uppgifterna för över 900 000 mammor och på uppgifter från fall, som ledde till hjärtinsjuknande som krävde sjukhusvård eller till hjärtdödsfall. Undersökningen pågick i 17 år och är den första i sitt slag.

Forskarna konstaterade, att både rökning och förtidig förlossning är självständiga och betydande hjärtrisker. Tillsammans innebär de en tre gånger större insjukningsrisk jämfört med icke-rökare och kvinnor som föder på beräknad tid. Det här är nästan en tredjedel större än den sammanlagda risken för rökning och förtidig förlossning.

Insjukningsrisken ökades dessutom av det, att förtidiga förlossningar hade varit flera och det, i hur tidigt skede förlossningen skedde. De rökande mammor, som födde mycket i förtid, dvs. i 20-33 graviditetsveckan, hade en nästan fyrdubbel insjukningsrisk. Om de dessutom tidigare hade haft två eller flera förtidiga förlossningar, växte insjukningsrisken till nästan 4,5-dubbel.

Forskarna antog, att orsakerna kunde bero på det, att en förtidig förlossning orsakar stress, som leder till ohälsosamma levnadsvanor så som rökning. Detta igen ökar i fortsättningen sannolikheten för en förtidig förlossning. Stress i sig bäddar för störningar i ämnesomsättningen, d.v.s. metaboliskt syndrom och ateroskleros.

Forskarna betonar, att kvinnor som planerar graviditet skulle av två orsaker ha nytta av att sluta röka. De skulle minska risken för förtidig förlossning och också hjärtrisken då de blir äldre. Också läkarna borde minnas dessa två sammankopplade risker då de utvärderar kvinnas hjärthälsa.

Undersökningen publicerades i tidningen European Journal of Preventive Cardiology.

Lue seuraavaksi