Flytta dig till innehållet

fi

sv

Sakkunniga med erfarenhet behövs i utvecklandet av servicen

Hälsovården reformeras och görs klarare också på annat håll, till exempel i Holland, som jag bekantade mig med på en internationell reporterresa i vintras. Där pågår en förändring av tänkesättet från vård- och sjukdomscentrerat till en betoning på hälsa och deltagande.

Marja Kytömäki
Julkaistu 20.5.2014
Uppdaterad 28.5.2018

Marja Kytömäki Den reform av social- och hälsoservicen, som hos oss för närvarande är under beredning, är nödvändig och förtjänar en noggrann beredning. Därför är det skäl att skriva om den också i tidningen Sydän. God praxis finns bland annat i Holland, men också här hos oss. I Kajanaland till exempel inleddes sammanslagningen av social- och hälsovårdsservicen redan för tio år sedan. 

Verksamhetsmodellerna i Hjärtförbundets, Hjärnförbundets och Diabetesförbundets projekt Ett liv erbjuder redskap åt yrkespersoner både för främjande av hälsa och till stöd för vård och rehabilitering, men också åt medborgarna som sakkunniga i sin egen livssituation. Social och hälsovårdens fackliga organisationer Läkarförbundet, Super och Tehy stöder Ett liv -organisationernas målsättning beträffande en framgångsrik styrning av resurserna och minskande av hälsoskillnaderna.

Ordförande för Lapin Sydänpiiri och viceordförande för Hjärtförbundets styrelse, Kerttu Oikarinen, konstaterar i bloggen på Sydän-webbsidorna, att trots att man av organisationerna önskar öppnanden i utvecklandet av service, kan deras yrkesmässiga och erfarenhetsbaserade sakkunskap ännu inte utnyttjas i utvecklandet av social- och hälsoservicen i kommunerna.

Nu är det hög tid att från början ta med organisationerna. Till exempel öppenrehabiliteringsmodellen Tulppa, som Hjärtförbundet har utvecklat ända sedan början av 1990-talet, kunde föra med sig erfarenhetsbaserad sakkunskap som en del av hjärtrehabiliteringen i varje kommun.

Ps. Ett tack till våra holländska värdar, för att ni förde samman journalister och fotografer från Brasilien, Kina, Japan, Jordanien, Marocko, Mexico, Portugal, Finland, Surinam, Ryssland och Vietnam. Ett hjärta, ett liv, en värld. Samma budskap innehåller scouternas fredsbudskap, som från Kouvola snart går ut till hela världen.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat