Flytta dig till innehållet

fi

sv

Visst vet vi – Därför klär vi oss i rött 29.9.

Världshjärtdagen firas i hela världen den 29 september.

Eeva-Riitta Piispanen, Pirjo Mailammi
Julkaistu 16.9.2016
Uppdaterad 28.5.2018
I Finland uppmuntrar vi människorna att klä sig i rött och att på detta sätt göra hjärthälsan och hjärtarbetet synligt.

Syftet med dagen är att öka medvetenheten om kranskärlssjukdomen och dess riskfaktorer. Huvudbudskapet är: Levnadsvanorna har betydelse.

Hjärtat är i centrum av hälsan, säger den internationella hjärtorganisationen WHF, som uppmuntrar alla hjärtorganisationer i världen att fira den gemensamma hjärtdagen.

I Finland uppmuntrar vi människorna att klä sig i rött och att på detta sätt göra hjärthälsan och hjärtarbetet synligt. Vi tror, att människorna i Finland är väl medvetna om betydelsen av de levnadsvanor som upprätthåller hjärthälsan. Också Hjärtförbundet har sörjt för detta ända sedan mitten av 50-talet. Och det med rätta: De svindlande framgångarna inom den finländska hjärthälsan får ständigt lovord från den övriga världen.

Vi ska ändå inte tröttna på att påminna folk och få dem att stanna upp. I konkurrensen om människornas uppmärksamhet behöver vi nya metoder och en snillrik kommunikation.

Kampanjen Punainen har upplevts som ett av de modernaste, fräschaste och gladaste sätten att påminna om fakta i anslutning till hjärthälsan. Läppstiftsrevolutionen nådde i juni över 20 tusen personer – som åtminstone för en stund var medvetna om sitt eget hjärtas välmående. Många gav också sitt stöd för hjärtarbetet.

Också Världshjärtdagen är röd, och förhoppningsvis syns och hörs den väl. Locka alltså din förening, familj, dina arbetskamrater och vännerna från hobbyverksamheterna, ja hela din hemort att klä sig i rött den 29 september. Tillsammans är vi rödare! Människorna hittar inte en osynlig verksamhet och ingen förstår att stöda det okända.

Den som vill kan följa med Världshjärtdagens internationella nyhetsflöden på Facebook (/worldheartday) och Twitter #worldheartday.

Om det ändå skulle vara så, att de levnadsvanor som främjar hjärthälsa inte är riktig bekanta, eller om de glömts bort: mat, motion, rökfrihet och tillräcklig vila. Där är de. Om allt det här finns lättillgänglig kunskap förutom i den här tidningen också på webbtjänsten sydän.fi.        

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat