Flytta dig till innehållet

10 posts found.

Tag selected: artärsjukdom

Clear search

Klimatförändringen och hjärtat

Så gott som alla hjärtsjukdomar är långvariga eller kroniska. Av dessa är kranskärlssjukdom och högt blodtryck de vanligaste. Vid högsommarvärme utsätts blodcirkulationen för prövning, speciellt hos patienter med svårt klaffel eller hjärtsvikt. Då kan sjukdomssymptomen förvärras och risken för att intas på sjukhus ökar. Högsommarhetta anstränger hjärtat Då klimatförändringen framskrider stiger temperaturerna och perioderna med […]

Read Article

Stöd för hjärt- och lungtransplanterade

Världen var en mycket annorlunda plats i början av 90-talet, då SYKE grundades, efter att de tio första transplantationerna utförts i Finland. En av föreningens grundare och nuvarande verksamhetschef, Ilkka Vass, var en av de tio första hjärt- och lungtransplanterade i Finland. I dag utförs årligen cirka 20–30 av både hjärt- och lungtransplantationer. Väntetiden till […]

Read Article

Utflykt till Bockabron lyste upp Jakobstadsnejdens gågrupp

Under hjärtveckan beslöt Jakobstadsnejdens Hjärtföreningens gågrupp att göra ändring och byta landskap. Jakobstadsnejdens gågrupp åkte till Bockabron i Kiisk i Esse, Pedersöre. Byaförening i gammal skola Åldermannen i Kiisk by, Allan Zittra tog emot oss vid Kiisk byahem. Byahemmet är en före detta skola som kommunen skänkt till byaföreningen. – Före skolan stängdes 1960, hade […]

Read Article

Till toppen – trots begränsningar!

Diagnosen ett hjärtfel var en chock eftersom felet inte hade upptäckts under graviditeten. Sent samma kväll körde föräldrarna med barnet till Helsingfors. Följande morgon opererades den 17 dagar gamla pojkens hjärta. Läkaren gjorde ett litet snitt på sidan av bröstkorgen och den förträngda delen avlägsnades. – Ingen har väl egentligen berättat åt mig att jag […]

Read Article

Kyllikki hittade lämplig motionsgren i hjärtföreningen

Bakom sig har Kyllikki en lång resa för att hitta en motionsgren som passar hennes sjukdomar. Fastän hon under skoltiden deltog i all gymnastik, tändes intresset aldrig. Senare klarnade det, att orsaken var ett medfött hjärtfel. Kyllikki hade fått den anvisningen, att hon kan röra sig överallt, dit hon kan ta sig med bil. Först […]

Read Article

Sjukhuset förändras från åtgärdsutförare till kundtjänare

Ekonomie magister Minna Metsälä som sedan slutet av september verkat som chef för affärsverksamheten vid Tays Hjärtsjukhus ansvarar för genomförandet av Hjärtsjukhusets tillväxtstrategi genom utvecklande av kunderfarenhet, kompanjonskap och digitala tjänster. Minna Metsäläs egna område är upprättandet av god kunderfarenhet, till vilken de digitala tjänsterna har mycket att ge. Nya barnsjukhusets linjechef, docent i barnsjukdomar […]

Read Article

Hela karriären för hjärtats sak

Andra viktiga hjärtesaker, så som sex barn och fem barnbarn samt Stiftelsen för Hjärtforskning, får klara sig själva ett tag. Markku S. Nieminen, som under de senaste åren i egenskap av ordförande ägnat sig åt arbetet i Stiftelsen för Hjärtforskning, belönades på evenemanget Läkare 2017 med Pohjolapriset för sitt livsverk till förmån för den finländska […]

Read Article

Smakfullt för barn och vuxna

Den dagen fastnade i den 7-åriga pojkens minne. Jari Isokangas fick en kokbok av köksmästare Jaakko ”Kokki” Kolmonen. I dedikationen står det: Till Jari, hjälp pappa med matlagningen. Hälsn. Jaakko Kolmonen. Jaakko Kolmonens och Veijo Vanamos bok Maukasta lapsille (Smakfullt för barn) publicerades år 1975. På den tiden skolade Jaris styvfar köttaffärsmästare och samarbetade med […]

Read Article

Hämeenmaan sydänpiiri hämtar vardagen till sjukhuset

Målet med det nya utrymmet är att få med vardagen som en del av vårdkedjan. När hjärtpatienten är på väg att skrivas ut från sjukhuset, får han eller hon bekanta sig med organisationen, som kan erbjuda stöd och hjälp för att i fortsättningen klara av vardagen efter hjärtincidenten. Hur har distriktets egen vardag kommit igång […]

Read Article

Propp Light – en lyckad satsning

Dessa s.k. Propp Light-kurser uppmuntrar till en sund förhållning till främst kost, motion och stress. Ett krav var att kursernas behållning skulle utvärderas med vetenskapliga förtecken. Kursdeltagarna träffades en gång i veckan under sex veckor. Uppföljningsträffar hölls ett halvår respektive ett år efter starten. I gruppen gavs information om hjärt- och kärlsjukdomar samt råd för […]

Read Article
  • 1
  • 2

Sökning

Hittades 0 resultat