Flytta dig till innehållet

6 posts found.

Tag selected: ballongutvidgning

Clear search

Infarkten lärde att leva i stunden

Den borde ha varit en helt vanlig vardagskväll i april år 2014. Juha Ahola, 34, hade fört Ella, 6 år och äldst av barnen i den sportiga familjen, till hennes gymnastikträning och passade på att jogga en runda medan han väntade på henne. Frun Milla, 33, var hemma med den yngre sonen Elmeri och en […]

Read Article

Hela karriären för hjärtats sak

Andra viktiga hjärtesaker, så som sex barn och fem barnbarn samt Stiftelsen för Hjärtforskning, får klara sig själva ett tag. Markku S. Nieminen, som under de senaste åren i egenskap av ordförande ägnat sig åt arbetet i Stiftelsen för Hjärtforskning, belönades på evenemanget Läkare 2017 med Pohjolapriset för sitt livsverk till förmån för den finländska […]

Read Article

Propp Light – en lyckad satsning

Dessa s.k. Propp Light-kurser uppmuntrar till en sund förhållning till främst kost, motion och stress. Ett krav var att kursernas behållning skulle utvärderas med vetenskapliga förtecken. Kursdeltagarna träffades en gång i veckan under sex veckor. Uppföljningsträffar hölls ett halvår respektive ett år efter starten. I gruppen gavs information om hjärt- och kärlsjukdomar samt råd för […]

Read Article

Mikko Syvänne känner hjärtpatienterna

Både ur föreläsningspublikens och tidningen Sydäns läsares frågor kan man utläsa det, varför man redan länge försökt omorganisera social- och hälsovården. Mycket ofta närmar man sig Hjärtförbundets sakkunniga av den orsaken, att man på mottagningen inte fått vård, inte fått svar på sina frågor eller fått sådana svar som man inte förstått. Syvänne önskar, att […]

Read Article

Anna-Mari Hekkala är Hjärtförbundets nya överläkare

Till hjärtsamfundet kommer Anna-Mari Hekkala från Helsingfors stads Haartmans joursjukhus, där hon har arbetat i åtta år. Förutom de mångsidiga uppgifterna som specialläkare har Hekkala skolat personal som specialiserar sig på hjärtvård inom Helsingfors stads hälsovård. Anna-Mari Hekkala för gärna fram sina släktrötter i Kuusamo. Efter att hon blivit student från gymnasiet i Kuusamo studerade […]

Read Article

Att sköta om sina artärer besparar en från många sjukdomar senare i livet

Sjukdomarna ökar i takt med åldern, men med moderna metoder kan man bättre än tidigare sköta om åldringarna. Enligt undersökningar har äldre människor nytta både av förändringar i levnadsvanorna och också av medicinering. Till och med ballongutvidgning kan komma i fråga. Viktigt är, att i tid hitta rätt behandlingsform: – Då en lämplig medicinering inleds […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat