Flytta dig till innehållet

4 posts found.

Tag selected: barn

Clear search

Infarkten lärde att leva i stunden

Den borde ha varit en helt vanlig vardagskväll i april år 2014. Juha Ahola, 34, hade fört Ella, 6 år och äldst av barnen i den sportiga familjen, till hennes gymnastikträning och passade på att jogga en runda medan han väntade på henne. Frun Milla, 33, var hemma med den yngre sonen Elmeri och en […]

Read Article

Under Hjärtveckan cyklar vi och gör närutflykter

Våren 2019 firas Hjärtveckan den 5.–12. maj. Den vårliga veckan erbjuder en fin möjlighet för familjer och mor- och farföräldrar att på cykel- och utflyktsevenemang motionera tillsammans. Eftersom Drömmarnas Motionsdag i år firas under Hjärtveckan, passar ju årets tema ypperligt. Suomen Latu är Hjärtförbundets huvudsamarbetskompanjon åren 2018–2019, och samarbetet under Hjärtveckan kommer att få fortsättning. […]

Read Article

Sjukhuset förändras från åtgärdsutförare till kundtjänare

Ekonomie magister Minna Metsälä som sedan slutet av september verkat som chef för affärsverksamheten vid Tays Hjärtsjukhus ansvarar för genomförandet av Hjärtsjukhusets tillväxtstrategi genom utvecklande av kunderfarenhet, kompanjonskap och digitala tjänster. Minna Metsäläs egna område är upprättandet av god kunderfarenhet, till vilken de digitala tjänsterna har mycket att ge. Nya barnsjukhusets linjechef, docent i barnsjukdomar […]

Read Article

Det kan hända vem som helst: Våra två hjärtebarn

Milian föddes i januari år 2013, som vårt andra barn. Vi åkte hem från sjukhuset friska, läkaren hade hört ett mycket svagt biljud från hans  hjärta, men sade att det var normalt på nyfödda och att det inom några dagar borde försvinna. Följande dag åkte vi tillbaka på en till läkargranskning och då hördes inget […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat