Flytta dig till innehållet

1 posts found.

Tag selected: hjärtsvikt

Clear search

Sjukhuset förändras från åtgärdsutförare till kundtjänare

Ekonomie magister Minna Metsälä som sedan slutet av september verkat som chef för affärsverksamheten vid Tays Hjärtsjukhus ansvarar för genomförandet av Hjärtsjukhusets tillväxtstrategi genom utvecklande av kunderfarenhet, kompanjonskap och digitala tjänster. Minna Metsäläs egna område är upprättandet av god kunderfarenhet, till vilken de digitala tjänsterna har mycket att ge. Nya barnsjukhusets linjechef, docent i barnsjukdomar […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat