Flytta dig till innehållet

10 posts found.

Tag selected: kamratstöd

Clear search

Eija Honkonen: Det är fint att vara frisk och leva ett normalt vardagsliv

Det borde ha varit en flygresa som många andra. Från Helsingfors skulle resan med hennes väninna fortsatt till Tallinn. Eija Honkonen beslöt att ta en tupplur under resan från Uleåborg till Helsingfors, men hjärtat hade andra planer. Halvvägs slog en rytmstörning till med överraskande styrka. Den efterlängtade Tallinnresan blev istället en sjukhusresa. Rytmstörningen hade varit […]

Read Article

I Södra Karelen njuter man av att göra saker tillsammans

Nu beger vi oss till Södra Karelen för att fråga, vilken nytta distriktet och föreningarna upplever att samarbetet ger. Genast när man stiger in på byrån märker man, att samarbetet fungerar konkret också i vardagen, eftersom minnesföreningen, Etelä-Karjalan muistiyhdistys, finns på samma byrå som distriktet. Hur började samarbetet byggas upp? Ordförande i Joutsenon sydänyhdistys Jouko […]

Read Article

Frivilliga krafter drar Esbos Hjärtmässa

Hannu Niemelä och Maria Paloheimo förbereder innehållet och arrangemangen för mässan i mässarbetsgruppen, som lyder under föreningen. Planeringen av mässan, som arrangeras vartannat år, tar sin tid. – Då mässan har hållits i mars, inleder vi redan på hösten samma år planeringen av följande, berättar Hannu. Kraft ur frivilligheten Fastän planeringen av mässan är tidskrävande, […]

Read Article

Många orsaker till medlemskap

Frivilligarbetet i scouterna blev en del av mitt liv, men förändrades med tiden. Dessutom kom annat frivilligarbete med i bilden, styrelseuppdrag i bostadsaktiebolaget, i bastu- och fäktningsföreningen. Fastän man ofta hör sägas, att mängden frivilligarbete och antalet människor som utför det har minskat, tror jag nog ändå, att det beträffande en viss människogrupp nödvändigtvis inte […]

Read Article

Att handleda en hjärtgrupp belönar

I gruppen för hjärtföreningarna i Träskända, Kervo och Tusby diskuterar man mentalt välbefinnande och utforskar sina egna levnadsfärdigheter och kraftresurser. Som handledare för en grupp kan man hjälpa och stöda andra Jouko Takaranta hade själv deltagit i gruppen Hjärtsjukdom och mentalt välbefinnande innan han började dra den. Själv hade han fått stor hjälp av gruppen. […]

Read Article

Har er förening redan en matansvarig?

I en del hjärtföreningar har det redan länge funnits en ansvarsperson för mat och näringsfrågor. Nytt är det, att hela hjärtfältet tipsas om uppgiftsmöjligheten och stöd ges för genomförandet. Kanske det i föreningen rent av uppstår en ny slags verksamhet omkring maten, som lockar med både nya aktiva och också samarbetskompanjoner. Mera stöd för framförandet […]

Read Article

Att sjunga är bra för hjärtat

I Kyrkslätt-Sjundeå hjärtförening har man alltid sjungit. Sånggrup hobbyn blev regelbunden år 2012, då Nylands hjärtdistrikt lät göra sånghäften åt alla föreningar i regionen. Häftena har också varit i flitig användning. Under de senaste åren har användningen bara ökat, i och med att man fått mera kunskap om musikens positiva inverkan på människans hälsa. För […]

Read Article

Känner du redan till de elektroniska hälsotjänsterna?

Hälsobyn är en viktig informationskälla och stöd för egenvården. Då du bekantar dig med elektroniska hälsotjänster får du en lättare vardag. Den info du hittar hjälper dig även att avgöra när du helt fysiskt ska ta dig till vård. Hjärtdigirådgivningsprojektet utbildar frivilliga till digirådgivare för hjärtsjuka. Sjukvårdsstuderande Teija, 52 och Tiina, 38, var bland de […]

Read Article

Under Hjärtveckan cyklar vi och gör närutflykter

Våren 2019 firas Hjärtveckan den 5.–12. maj. Den vårliga veckan erbjuder en fin möjlighet för familjer och mor- och farföräldrar att på cykel- och utflyktsevenemang motionera tillsammans. Eftersom Drömmarnas Motionsdag i år firas under Hjärtveckan, passar ju årets tema ypperligt. Suomen Latu är Hjärtförbundets huvudsamarbetskompanjon åren 2018–2019, och samarbetet under Hjärtveckan kommer att få fortsättning. […]

Read Article

Ett liv -samarbete i Norra Karelen

Projektet Siun ja Miun -terveys (Din hälsa och min) bidrog för sin del till att samarbetet kunde inledas. Med fick man Pohjois-Karjalan syöpäyhdistys, Joensuun seudun diabetesyhdistys, Joensuun seudun mielenterveysseura och Pohjois-Karjalan AVH-yhdistys. Saldo för hösten 2018 var hälsoträffar för personer i arbetsför ålder, tre öppna föreläsningar på temat Motionerandets glädje, Så orkar jag i vardagen […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat