Flytta dig till innehållet

10 posts found.

Tag selected: kranskärlssjukdom

Clear search

Den lilla bacillen, som försatte hela värden i kaos

Viruset hör till gruppen coronavirus, som är bekanta sedan tidigare. Den i frågavarande virustypen har dock inte tidigare förorsaket insjuknande bland människor. Eftersom motståndskraft därför inte utvecklats hos människorna, och inget vaccin ännu fanns, spreds sjukdoman snabbt runtom i världen. I mars hade viruset, som fått namnet covid-19, redan förorsakat en pandemi. Det huvudsakliga målet […]

Read Article

Tryggheten hos de äldre kan förstärkas med små förändringar

Paret Holm har valt att själva bära ansvar om sin hälsa och tillvaro i den mån det bara går. De faktorer som ska tas hänsyn till för att skapa trygghet i livet är för Åke att ha slutat röka, har minskat sin alkoholkonsumtion till noll (”Jag kan ta ett glas vin till maten i vissa […]

Read Article

Äldreomsorgen har förändrats mycket

– Under åren har äldreomsorgen förändrats mycket och speciellt sedan 2015. Då det kom nya nationella rekommendationer som säger att 91–92 % av alla äldre över 75 år ska bo hemma, konstaterar Bodil. – Det kräver att politiker och kommunala beslutsfattare förutom utökade resurser också har kunskap om människans åldrande och vetskap om vilka faktorer […]

Read Article

Infarkten lärde att leva i stunden

Den borde ha varit en helt vanlig vardagskväll i april år 2014. Juha Ahola, 34, hade fört Ella, 6 år och äldst av barnen i den sportiga familjen, till hennes gymnastikträning och passade på att jogga en runda medan han väntade på henne. Frun Milla, 33, var hemma med den yngre sonen Elmeri och en […]

Read Article

Frivilliga krafter drar Esbos Hjärtmässa

Hannu Niemelä och Maria Paloheimo förbereder innehållet och arrangemangen för mässan i mässarbetsgruppen, som lyder under föreningen. Planeringen av mässan, som arrangeras vartannat år, tar sin tid. – Då mässan har hållits i mars, inleder vi redan på hösten samma år planeringen av följande, berättar Hannu. Kraft ur frivilligheten Fastän planeringen av mässan är tidskrävande, […]

Read Article

Hämeenmaan sydänpiiri hämtar vardagen till sjukhuset

Målet med det nya utrymmet är att få med vardagen som en del av vårdkedjan. När hjärtpatienten är på väg att skrivas ut från sjukhuset, får han eller hon bekanta sig med organisationen, som kan erbjuda stöd och hjälp för att i fortsättningen klara av vardagen efter hjärtincidenten. Hur har distriktets egen vardag kommit igång […]

Read Article

Familjemedlemskap blir möjligt

Familjemedlemskap och andrahandsmedlemskap togs i bruk i början av år 2018. För dem som redan är familjemedlemmar har medlemsgruppen automatiskt ändras från och med1.1.2018. Dessutom föreslog styrelsen, att fastställandet av medlemsavgiften skulle flyttas till vårmötet, för att därmed underlätta planeringen av budgeten för förbundets medlemsföreningar. Medlemsavgiftens storlek år 2018 Förbundets medlemsavgift beslöts enligt styrelsens förslag […]

Read Article

Om hjärtat

Vi placerar våra känslor i hjärtat, fastän de egentligen skulle höra till hjärnans verksamhetsområde. Sant är ändå det, att psykiska tillståndet inverkar på hjärtat, det kan få hjärtat att insjukna, till och med krossa det, å andra sida gör ett glatt sinne gott åt hjärtat. Av hjärnan skulle det knappast gå att få en så […]

Read Article

Pessimism och depression ökar hjärtrisken

I den finländska undersökningen deltog över 2 800 lahtisbor, vars uppgifter från en uppföljningstid på 11 år granskades. De undersökta personerna var i åldern 52 – 76 år. Under uppföljningstiden avled 122 personer i kranskärlssjukdom. Forskarna delade in deltagarna enligt deras pessimism i fyra grupper. De observerade, att de mest pessimistiska hade mera än dubbelt så […]

Read Article

Vi söker hjärtberättelser – vill du berätta din egen för oss?

Berätta din hjärtberättelse på adressen: sydan.fi/sydantarina, då kan den också läsas av andra på webben. Du kan också före den 31.7.2017 skicka din hjärtberättelse till tidningen Sydäns redaktion per e-post: toimitus@sydanliitto.fi eller per post: Sydän-media/Sydäntarina, PB 50, 00621 Helsingfors. Skicka ändå med dina kontaktuppgifter, eftersom vi i augusti lottar ut två hotellpresentkort bland alla dem […]

Read Article
  • 1
  • 2

Sökning

Hittades 0 resultat