Flytta dig till innehållet

1 posts found.

Tag selected: Marevan

Clear search

En anpassningsträningskurs orienterar i ätandets labyrinter

En anpassningsträningskurs med mat som tema testades för första gången senaste vår i Tusby med 13 deltagare. På matkursen bekantade man sig med mat och ätande ur många synvinklar, både genom diskussion och träning. Betoning på mat och ätande Idén till en anpassningsträningskurs (SOPE) som fokuserar på mat hade länge grott i Marika Vänskäs tankar. […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat