Flytta dig till innehållet

10 posts found.

Tag selected: natur

Clear search

Sov en natt utomhus

Suomen Latu och Hjärtförbundet utmanar sina medlemsföreningar att vara med och sova en natt utomhus på Finska naturens dag 29.8.2020. Som tak över huvudet duger ett tält, en hängmatta, ett vindskydd eller till och med en grans kvistar. Huvudsaken är att njuta av naturen och möjligheten som allemansrätten ger oss att övernatta utomhus. Natten kan […]

Read Article

Naturrelationsterapi

När gav du senast tid åt naturen och kände dess närhet? Var det dagar, veckor, månader. Eller kanske till och med år sedan, då du medvetet lät naturen lugna ditt sinne, oroligt av bekymmer? Eller kanske den sommarmorgonen, då daggen som samlats i gräset svalkade förutom dina tår också resterna av gårdagens upprörda känslor? Nu […]

Read Article

Flaggan i topp för den Finska naturens dag 31.8.

När dagen som varit fylld av utomhusaktiviteter går mot kväll blir det lugnare, då tusentals finländare den natten sover utomhus. På rekommendation av inrikesministeriet flaggar Finland redan för tredje gången för sin natur på Finska naturens dag 31.8.2019. Finska naturens dag firas på många olika teman och kring dem är det roligt att utveckla olika […]

Read Article

Motionsinriktad samvaro över generations- och organisationsgränserna på Drömmarnas familjemotionsdag

Det samarbete mellan Hjärtförbundet och Suomen Latu som fick en god start år 2018 fortsätter i år. På Drömmarnas familjemotionsdag I samarbetet har betonats utevistelsens och naturmotionens betydelse för sinnets och kroppens välmående. Alla människor uppmanas att stiga ut genom dörren och njuta av vistelsen ute på gården. Som ett gott exempel på samarbete anordnade […]

Read Article

Utflykt till Bockabron lyste upp Jakobstadsnejdens gågrupp

Under hjärtveckan beslöt Jakobstadsnejdens Hjärtföreningens gågrupp att göra ändring och byta landskap. Jakobstadsnejdens gågrupp åkte till Bockabron i Kiisk i Esse, Pedersöre. Byaförening i gammal skola Åldermannen i Kiisk by, Allan Zittra tog emot oss vid Kiisk byahem. Byahemmet är en före detta skola som kommunen skänkt till byaföreningen. – Före skolan stängdes 1960, hade […]

Read Article

Stormskärs Maja lovprisar havet och växandet som människa

Varför? Eftersom det berättar om det, vad som händer, då förhållandena är starkare än människan; då talet om sin egen lyckas smeder vänds till en skymf – inte kuvas ju naturen med människans vilja. Dagen major och jannar dör inte i stormar eller på svaga isar, utan krossas i de multinationella företagens rensningar, men smärtan […]

Read Article

Ut på stigen med hjärtat nästa år

Rubriken på samarbetet är Polulle sydämellä – Ut på stigen med hjärtat. – Vi vill främja motionering med låg trösken och hjärtstärkande samvaro med hjärtgemenskapen, berättar Eki Karlsson, verksamhetschef för Suomen Latu. I samarbetet fästs tyngdpunkten på att motionera tillsammans på lokalnivå. Målet är, att föreningarna ska hitta varandra och få kraftresurser för sin verksamhet. […]

Read Article

På Karlö lever man tillsammans

Ön med tusen invånare ligger utanför Uleåborg och nås med färja från fastlandet. Platsen var bekant från Akis barndom. Hans mormor hade bott på ön och som barn besökte Aki ön med sin familj för att plocka bär. Flytten ut till nationallandskapet sammanföll med en stor omställning. Livet i Helsingfors började kännas förstelnat, och paret […]

Read Article

Kraft från avstickare till skogen

Enligt Metsämieli-metoden är skogen det bästa gymmet för kroppen och sinnet. Sirpa Arvonen har i sitt arbete sett hur skogen nästan omedelbart får människan att slappna av och känna sig fri. Hennes välmåendemetod Metsämieli, som hon utarbetat tillsammans med yrkespersoner på hälso- och motionsområdet, betonar skogens och närnaturens betydelse som träningsplats för känslorna och kroppen. […]

Read Article

Minnenas sommarnätter

Det var svårt att bland alla dem lyfta fram de tre bästa, så olika fina naturupplevelser bjöds vi på, konstaterade medlemmarna i prisjuryn, Joel Heino, projektchef vid Forststyrelsens naturtjänster, Luonto-Liittos verksamhetsledare Leo Stranius och Hjärtförbundets generalsekreterare Tuija Brax. I tävlingen kunde man delta med en bild, en berättelse eller en kombination av bild och berättelse. […]

Read Article
  • 1
  • 2

Sökning

Hittades 0 resultat