Flytta dig till innehållet

2 posts found.

Tag selected: pessimism

Clear search

Vad det här allt?

”Vad det här allt?” frågar Arttu Wiskari i sin låt (Tässäkö tää oli?). Samma fråga kan väckas inför en sjukdomsdiagnos eller ett sjukdomsfall. Plötsligt är framtiden fylld av osäkerhet, rädsla och öppna frågor. Är det här som drömmarna om ett åldrande tillsammans dör? Det känns som om det egna livet skulle stanna upp, fastän andra […]

Read Article

Pessimism och depression ökar hjärtrisken

I den finländska undersökningen deltog över 2 800 lahtisbor, vars uppgifter från en uppföljningstid på 11 år granskades. De undersökta personerna var i åldern 52 – 76 år. Under uppföljningstiden avled 122 personer i kranskärlssjukdom. Forskarna delade in deltagarna enligt deras pessimism i fyra grupper. De observerade, att de mest pessimistiska hade mera än dubbelt så […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat