Flytta dig till innehållet

1 posts found.

Tag selected: pessimism

Clear search

Pessimism och depression ökar hjärtrisken

I den finländska undersökningen deltog över 2 800 lahtisbor, vars uppgifter från en uppföljningstid på 11 år granskades. De undersökta personerna var i åldern 52 – 76 år. Under uppföljningstiden avled 122 personer i kranskärlssjukdom. Forskarna delade in deltagarna enligt deras pessimism i fyra grupper. De observerade, att de mest pessimistiska hade mera än dubbelt så […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat