Flytta dig till innehållet

3 posts found.

Tag selected: salt

Clear search

Tryggheten hos de äldre kan förstärkas med små förändringar

Paret Holm har valt att själva bära ansvar om sin hälsa och tillvaro i den mån det bara går. De faktorer som ska tas hänsyn till för att skapa trygghet i livet är för Åke att ha slutat röka, har minskat sin alkoholkonsumtion till noll (”Jag kan ta ett glas vin till maten i vissa […]

Read Article

Människan är slav under sina vanor

För en förändring krävs i första hand en god orsak. Dessutom leder tillräcklig kunskap, färdigheter, stöd och kraftresurser till en bestående förändring. När ”jag borde” byts ut mot ”jag vill”, står man redan på motivationens första trappsteg. Människan är slav under sina vanor. Från snabbvinster till små steg Det känns ofta lockande att inleda olika […]

Read Article

En anpassningsträningskurs orienterar i ätandets labyrinter

En anpassningsträningskurs med mat som tema testades för första gången senaste vår i Tusby med 13 deltagare. På matkursen bekantade man sig med mat och ätande ur många synvinklar, både genom diskussion och träning. Betoning på mat och ätande Idén till en anpassningsträningskurs (SOPE) som fokuserar på mat hade länge grott i Marika Vänskäs tankar. […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat