Flytta dig till innehållet

3 posts found.

Tag selected: tobak

Clear search

Den lilla bacillen, som försatte hela värden i kaos

Viruset hör till gruppen coronavirus, som är bekanta sedan tidigare. Den i frågavarande virustypen har dock inte tidigare förorsaket insjuknande bland människor. Eftersom motståndskraft därför inte utvecklats hos människorna, och inget vaccin ännu fanns, spreds sjukdoman snabbt runtom i världen. I mars hade viruset, som fått namnet covid-19, redan förorsakat en pandemi. Det huvudsakliga målet […]

Read Article

Tryggheten hos de äldre kan förstärkas med små förändringar

Paret Holm har valt att själva bära ansvar om sin hälsa och tillvaro i den mån det bara går. De faktorer som ska tas hänsyn till för att skapa trygghet i livet är för Åke att ha slutat röka, har minskat sin alkoholkonsumtion till noll (”Jag kan ta ett glas vin till maten i vissa […]

Read Article

Tobaken dödar i Kina och brist på motion i Argentina

Kina är världsetta i konsumtionen av cigarretter. Kina är också den största tobaksproducenten. Över hälften av de kinesiska männen röker i genomsnitt över en ask per dag och största delen har börjat röka innan de fyllt 20 år. Av kvinnorna röker endast knappt tre procent. År 2010 avled en miljon kineser som ett resultat av […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat