Hyppää sisältöön
Etusivu / Terveysneuvonta / Terveysmittaukset 2021 numeroina

Terveysmittaukset 2021 numeroina

Koronaepidemia vaikutti sydänyhteisön terveysmittauksiin vuonna 2021. Mittauksia raportoitiin 32 sydänpiiristä tai -yhdistyksestä.

Mari Blek-Vehkaluoto, Asiantuntija, elvytys ja riskitekijät
Julkaistu 22.8.2022

Ketä terveysmittauksissamme kävi?

Terveysmittaustapahtumia järjestettiin yhteensä noin 350, joissa kävijöitä oli yhteensä noin 5 400. Heistä 62 % oli naisia ja 38 % miehiä. Kävijöistä kaksikolmasosaa oli yli 60-vuotiaita, reilu viidesosa 40-59 -vuotiaita ja joka kymmenes oli alle 40-vuotias. Nuoria aikuisia tavoitettiin hieman edellisiä vuosia enemmän järjestämällä kolesterolimittauksia urheilutapahtumissa.

Vuonna 2021 terveysmittauksissa käyneistä yli 60-vuotiaita oli 67 %, 40-60-vuotiaita 23 % ja alle 40-vuotiata 10 %

 

Eniten mitattiin kolesteroliarvoja, yhteensä 3 719 kpl. Verensokerimittauksia tehtiin 1 371, verenpainemittauksia 918 ja muita mittauksia (esim. Hb, HbA1C) 1 821.

 

FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan lähes 60 prosentilla 30 vuotta täyttäneistä on kohonnut veren kolesterolipitoisuus. Sydänpiirien ja -yhdistysten mittaamista kokonaiskolesteroliarvoista jopa 62 % oli alle 5 mmol/l. Kokonaiskolesteroliarvo oli siis yli suositeltavan arvon 38 % mittauksissa käyneistä. Vain 2 % kokonaiskolesteroliarvo oli yli 8 mmol/l. Kokonaiskolesteroliarvon mittauttaneista 25 % käytti kolesterolilääkitystä ja 16 % kolesterolia alentavia elintarvikkeita.

 

 

 

 

Verenpainearvoista 48 % oli alle kohonneen verenpaineen rajan 140/90 mmHg. Lievästi kohonneeksi luokiteltavia arvoja oli 34 %:lla ja kohtalaisesti tai huomattavasti kohonnut verenpaine 18 %:lla. FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan suomalaisista aikuisista yli puolella on kohonnut verenpaine tai verenpainelääkitys (FinTerveys 2017).

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut