Hyppää sisältöön

Sydänyhteisön terveysmittaukset ja ohjaus

Terveysmittauksiimme sisältyy aina elintapoihin liittyvä ohjaus ja tarvittaessa ohjaus terveydenhuollon palveluihin.

Mari Blek-Vehkaluoto, kehittämispäällikkö
Julkaistu 26.3.2020
Päivitetty 22.3.2021

Sydänpiirien ja -yhdistyksien terveysmittauksilla on vuosikymmenien kunniakkaat perinteet. Terveysmittauksemme ovat luonteeltaan seulovia eli tarkoituksena on löytää sydänterveyden riskitekijät mahdollisimman varhain, jolloin niihin on mahdollisuus vaikuttaa.

Terveysmittaukset tehdään vieritestauksena eli asiakas saa mittaustuloksen heti mukaansa. Asiakkaan ja sydänpiirin tai -yhdistyksen välille ei synny hoitosuhdetta.

Terveysmittauksissa käy vuosittain noin 20 000 ihmistä.

Mitä arvoja mitataan?

Terveysmittaustapahtumassa mitataan tai ohjataan asiakas itse mittaamaan joku sydän- ja verisuoniterveyteen liittyvä arvo. Tavallisimmin tapahtumissamme mitataan verenpainetta, pulssia, kolesterolia tai verensokeria. Asiakkaita voi ohjata mittaamaan itse verenpainetta, pulssia tai vyötärönympärystä.

Mittaustulos tulee aina suhteuttaa asiakkaan kokonaisriskiin, jota voi arvioida Tunne arvosi -esitteestä löytyvän taulukon avulla. Lue lisää myös ohjekortista kokonaisriskin arvioinnista.

Riskin arvioinnissa voi käyttää myös FINRISKI-laskuria tai SCORE-riskitaulukkoa.

Mittausohjeita

Ohjaus

Terveysmittauksissa kävijä saa paitsi tietää tärkeät terveysarvonsa, myös mahdollisuuden keskustella omista elintavoistaan. Kukapa meistä ei haluaisi kuulla kannustusta ja halutessaan kysyä mieltä askarruttavista asioista.

Sydänyhteisön ohjaus on voimavaroja vahvistavaa, joka käytännössä tarkoittaa muun muassa huomion kiinnittämistä hyviin asioihin ja niiden vahvistamista. Miten auttaa potilasta omaksumaan ja ylläpitämään terveellisiä elämäntapoja? (Duodecim)

Ohjauksen tulee perustua hoitosuosituksiin ja luotettaviin tietolähteisiin.

Terveydenhuollon ammattilaisten tietolähteitä ja ohjauksen tukimateriaalia

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset