Hyppää sisältöön
Etusivu / Talous / Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus

Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus

Toiminta sydänyhdistyksissä on järjestetty rekisteröityjen yhdistysten muodossa. Itsenäisinä yhdistyksinä nämä yhdistykset vastaavat siis kaikista yhdistyslain velvoitteista ja verovelvoitteista itse.

Anna Autio, järjestökoordinaattori
Julkaistu 23.3.2020
Päivitetty 28.5.2024

Sydänyhdistykset luokitellaan yleishyödyllisiksi yhteisöiksi. Yhteisöllä tarkoitetaan tuloverolain 3§:n mukaan muun muassa seurakuntaa sekä aatteellista tai taloudellista yhdistystä. Yleishyödyllisen yhteisön käsite on määritelty tuloverolain 22 §:ssä seuraavasti: ”Yhteisö on yleishyödyllinen, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä, jos sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin ja jos se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena tai kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.”

Yleinen näkemys on, että yleishyödyllinen yhdistys on verovapaa toimija. Ihan näin yksiselitteinen asia ei kuitenkaan ole, eli kannattaa pitää mielessä, että tietyissä tilanteissa myös yhdistys on verovelvollinen. Myös yleishyödyllinen yhdistys voi siis joutua tekemisiin tulo- ja varallisuusveron, työnantajasuoritusten, arvonlisäveron, perintö- ja lahjaveron, kiinteistöveron sekä arpajaisveron kanssa. Tarkempia tietoja yleishyödyllisen yhteisön verotuksesta löytyy Verohallinnon sivuilta löytyvästä yleishyödyllisten yhteisöjen verotusohjeesta.

Verohallinto saattaa lähestyä yhdistystä kehotuksella veroilmoituksen antamisesta. Jos yhdistys saa Verohallinnolta esitäytetyn veroehdotuksen, tulee se aina täyttää ja palauttaa, vaikka riveillä lukisi vain nollia! Ilmoituksen täyttäminen on yhdistyksen hallituksen vastuulla.

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut