Hyppää sisältöön
Etusivu / Talous / Yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös

Yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös

Yhdistyksen kirjanpitovelvollisuus perustuu lainsäädäntöön. Kaikki sydänyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä ja niiden on noudatettava lain määräyksiä kirjanpidossaan.

Anna Autio, järjestökoordinaattori
Julkaistu 23.3.2020
Päivitetty 5.6.2024

Yhdistyslain lähtökohtana on yhdistyksen kirjanpitovelvollisuus. Kaikki sydänyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä ja niiden on noudatettava lain määräyksiä kirjanpidossaan. Tärkeä lain määräämä velvoite on vaatimus kahdenkertaisesta kirjanpidosta (paitsi mikroyhdistysten kirjanpito). Toisin sanoen kirjanpitoon on merkittävä, mistä raha on tullut ja mihin se on käytetty. Kaikki kirjaukset tehdään kahdelle tai useammalle kirjanpidon tilille. Lisätietoja kirjanpidon käytännöistä löydät esimerkiksi  Verohallinnon sivuilta.

Kuitenkin yhdistyslain uudistuksen (2023) myötä yhdistyksen kirjanpitovelvollisuuteen tuli muutoksia, sillä uudistuneen yhdistyslain 37 a §:n mukaan pienten yhdistysten (mikroyhdistyksen) on mahdollista siirtyä kirjanpitolakia kevyempään tilinpitoon.

Tilinpäätös

Tilikauden kirjanpito päättyy aina tilinpäätökseen. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja tarvittaessa tuloslaskelman ja taseen liitetiedot, luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista sekä hallituksen ja toiminnantarkastajan allekirjoitukset. Myös toimintakertomus on hyvä liittää tilinpäätökseen.

Tilinpäätös sisältää siis aina taseen ja tuloslaskelman. Taseessa on kaksi euromäärältään yhtä suurta puolta. Taseen toinen puoli kertoo missä muodossa yhdistyksen omaisuus on (vastaavaa) ja toinen puoli miten omaisuus on rahoitettu (vastattavaa). Tuloslaskelma puolestaan on laskelma yhdistyksen tilikauden kuluista ja tuloista.

Yhdistyksen päätösvaltainen hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen sekä päivää ja allekirjoittaa sen. Hallituksen tulee siis olla koolla päätösvaltaisena, eli kaikkien jäsenten allekirjoituksia ei välttämättä tarvita. Päiväykseksi tulee se päivä, jona hallitus on kokouksessaan tilinpäätöksen hyväksynyt. On huomattava, että tilinpäätöksen hyväksyminen on sen hallituksen tehtävä, joka sillä hetkellä on toimessaan, ei sen hallituksen, joka on hoitanut asioita tilikauden aikana.

Allekirjoittamisen jälkeen tilinpäätös, päiväkirja, pääkirja, tositteet ja hallituksen ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjat toimitetaan toiminnantarkastajalle tarkastettaviksi. Toiminnantarkastajalle tulee antaa tehtävään riittävästi aikaa. Tästä aikamääreestä on usein annettu tarkempi määrittely yhdistyksen säännöissä. Toiminnantarkastuksen jälkeen tilinpäätös esitetään yhdistyksen kokoukselle vahvistettavaksi.

Kevennetty tilinpito

Yhdistyslaki uudistui 2023 ja siihen kirjattiin, että tietyin edellytyksin rekisteröity yhdistys voi noudattaa niin sanottua kevennettyä tilin- tai kirjanpitoa. Tarkemmat säännökset kevennetystä tilinpidosta annettiin kesäkuussa 2023 Valtioneuvoston asetuksella mikroyhdistysten tilinpidosta (887/2023), jossa säädetään tilinpidon järjestelyistä, sisällöistä sekä vuosilaskelmasta ja vuosikoonnista.

Mikroyhdistykseksi luetaan

  • yhdistys, joka ei harjoita liiketoimintaa ja jonka saamat avustukset ja muut tulot ovat yhteensä enintään 30 000 euroa viimeksi päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella
  • 30 000 euron raja-arvo katsotaan alittuvan myös, jos yhdistyksen rekisteröinnistä on alle kaksi vuotta eikä ole ilmeistä, että raja-arvo 30 000 euroa ylittyy tilikaudella.

Suomen Sydänliitto pyrkii valmistelemaan ohjeistuksen kevennetystä tilinpidosta syksyksi 2024.

Kevennetty tilinpito ja verotus. Linkki verottajan sivulle.

 

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut