Hyppää sisältöön
Ryhmät ja kerhot Tapahtumat

Osallistava kerhotoimintamalli

Osallistavan kerhotoimintamallin ajatuksena on vastuun jakaminen kerhotoiminnan suunnittelussa.

Mari Härkönen, Annukka Alapappila
Julkaistu 30.11.2023
Päivitetty 18.12.2023

Mistä on kyse?

Tavoitteena on mahdollistaa jäsenien osallistuminen kerho-ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen.
Kerhokertojen suunnittelu ja vetovastuu jakautuu ohjelmaryhmille eikä ole vain yhden tai muutaman toimijan vastuulla. Osallistavan kerhotoimintamallin avulla kerhon jäsenet myös sitoutetaan kerhon toimintaan.

Toteutus

Kerhotoiminnan toiminnan suunnitteluun muodostetaan ohjelmaryhmät ja valitaan ohjelmaryhmille vetäjät, minkä jälkeen sydänkerholaiset ilmoittautuvat toimijoiksi haluamaansa ohjelmaryhmään. Jokainen ohjelmaryhmä on vastuussa tietyn tapahtuman tai kerhokerran suunnittelusta ja toteutuksesta.

Ohjelma ryhmässä on eri vastuualueita, esimerkiksi vetovastaava, ohjelmavastaava (kysyy luennoitsijat tms.), juontaja, musiikki- ja lauluvastaava, tarjoiluvastaava jne. Ohjelmaryhmän sisällä vastuu jaetaan osa-alueittain eri henkilöille eli jokaisella ohjelmaryhmän jäsenellä on oma roolinsa ja tehtävänsä, jonka voi valita oman mielenkiinnon mukaan.

Miten käytännössä toimitaan?

Sydänyhdistyksen hallitus/sydänkerho valitsee keskuudestaan esimerkiksi 4 sydänkerhon ohjelmavastaavaa.
Ohjelmavastaavat kokoavat halukkaista keholaisista itselleen oman ohjelmaryhmän, esim. 4-5 henkilöä/ryhmä.
Ryhmä jakaa/sopii yhdessä muiden ohjelmaryhmien kanssa sydänkerhon tapaamisten päivät ja milloin kukin ohjelmaryhmä on vetovastuussa.

Ohjelmaryhmä suunnittelee omien kerhokertojensa sisällön ja jakaa roolit/vastuualueet, esimerkiksi:
o kuka juontaa oman kerhokerran
o kuka kysyy mahdollisen vierailijan
o kuka hoitaa tarjoilun
o kuka vasta musiikista (soittajat, laulunsanat, laulun vetäminen ym.)
o muu yhdessä sovittu ohjelma

Rooleja voidaan vaihtaa eri kerhokerroilla ja jokainen voi valita itselleen luontevimman roolin.

Keneltä voin kysyä lisää?

Nilsiän Sydänyhdistys Pohjois-Savossa toteuttaa toiminnassaan esiteltyä mallia. Nilsiän Sydänyhdistyksen kerhoissa kävijöitä on runsaasti ja toimintaryhmät toimivat aktiivisesti. Lisätietoja Nilsiän kerhotoimintamallista ja sen toteuttamisesta käytännössä voi kysyä nilsia@sydan.fi

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut