Hyppää sisältöön
Kaikki Tapahtumat

Sydänterveyttä kouluihin

Naantalin Sydänyhdistys palkittiin Kipinä-järjestötyöpalkinnolla 2020 Sydänterveyttä kouluihin -projektista. Sydänyhdistyksen, -piirin ja koulujen yhteistyöllä tavoitettiin uutta kohderyhmää. Toiminnelle saatiin myönteistä palautetta oppilailta ja näkyvyyttä paikallislehdessä ja Ylellä (alueuutiset; Yle Areena ja uutisvirta).

Markku Holmi
Julkaistu 10.12.2020

Kesto

Toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan käytettiin aikaa 220 tuntia. Teema- ja sydänterveysmittauspäivät.

Valmistelut

Sydänterveyttä kouluihin -projektin tavoitteena oli tuoda sydänterveyttä yläkoulu- ja lukioikäisille ja heidän vanhemmilleen sekä tutustuttaa heitä erilaisiin terveysmittauksiin. Toiminnan tavoitteena oli myös monistaa saadut kokemukset niin, että siltä pohjalta vastaavaa projektia voidaan toteuttaa myös muissa yhdistyksissä. Tavoitteena oli tehdä sydänyhdistyksen ja -piirin toimintaa tunnetuksi.

Toimintaa ideoitiin omassa piirissä sekä koulujen kanssa keväästä 2019 alkaen ja projekti päätettiin toteuttaa ilmiöoppimisteemana lukuvuonna 2019-2020. Kaiken kaikkiaan toteutuksessa oli mukana 14 henkilöä. Naantalin sydänyhdistykseltä vaadittiin kahden henkilön ydintiimi vetämään projektia, jotka osallistuivat keskusteluihin koulujen ja muiden tahojen kanssa. Yhteistyötä tehtiin kummassakin koulussa 4-6 opettajan muodostaman projektitiimin ja kunkin oppiaineen omien opettajien kanssa. Sydänyhdistyksellä oli neljän henkilön ohjausryhmä, joka kokoontui muutaman kerran. Toiminnan maksullisiin materiaaleihin kului 220 euroa.

Toteutus

Varsinaiseen teemapäivään osallistuivat kouluista useimmat opettajat, sydänyhdistykseltä noin 10 vapaaehtoista ja sydänpiiristä 3 henkilöä. Lisäksi paikallisesta apteekista osallistui yksi henkilö mittauksiin. Lukiossa teemana oli ”sydänterveys” ja sitä toteutettiin kaikissa oppiaineissa, mm. kuvaamataidon töissä ja maalaamalla yksi porraskäytävä ”sydänportaiksi”. Kielissä oli sydänterveysaiheisia sanastoja ja tekstejä yms. Suopellon yläasteella teemana oli ”sydän ja mieli”.

Kouluissa suoritettiin opetuksen lisäksi erilaisia kyselyjä. Kummassakin koulussa järjestettiin sydänterveysmittauspäivät ja Suopelto järjesti vielä erillisen mielen hyvinvointipäivän.

Mittauspäivänä oli rasteja, joita ryhmät kiersivät mm. elvytys, kolestrolimittaus, rentoutus, verenpaine, videot (mm. varjoainekuvaus ja pallolaajennus), sydänsairauksien konkretia, elintarvikenäyttely, puristusvoima, liikuntapelejä, älypelejä, suolatehtävä, Kahoot-tietovisa sekä palautekysely.

Toiminnasta viestittiin ja markkinoitiin sähköpostilla, paikallis- ja aluelehdissä ja paikallisradiossa. Projektissa saavutettiin hyvä näkyvyys paikallislehdessä ja Ylellä (alueuutiset; Yle Areena ja uutisvirta).

Materiaalit ja välineet

  • Sydäniskurit / elvytysnukke (piiri)
  • Sydäntautien konkretianäyttely (TYKS, vapaaehtoiset)
  • Elintarvikenäyttely, puristusvoimamittarit (kaupunki), verenpainemittareita, happisaturaatiomittarit¨
  • Sykemittaus: rentoustila ja musiikki
  • Tapahtumaa voi räätälöidä käytettävissä olevien välineiden mukaan.

Vinkit

  • Projekti sai erinomaisen palautteen ja kiitosta oppilailta ja koulut ovat pyytäneet jatkamaan projektia.
  • Toiminta tavoitti sydäntyössä uutta kohderyhmää – kouluikäisiä ja heidän vanhempiaan.
  • Kokemusten ja palautteiden perusteella pyritään muokkaamaan asiaan liittyvä yleisötapahtuma, joka houkuttelisi työikäistä väestöä osallistumaan paremmin toimintaan.
  • Saadun palautteen perusteella Naantalin Sydänyhdistys suosittelee muitakin yhdistyksiä järjestämään toiminta-alueellaan vastaavia tapahtumia.

Lisätietoa

Markku Huhtamäki, m.j.huhtamaki@gmail.com, p. 040 767 9470

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut