Hyppää sisältöön
Etusivu / Liikunta ja sydäninfarkti

Liikunta ja sydäninfarkti

Liikuntaan sydäninfarktin jälkeen liittyy muutamien viikkojen tai muutaman kuukauden ajalle erityispiirteitä. Sen jälkeen liikuntaohjeistus sepelvaltimotautia sairastavalle toimii ohjenuorana.

Annukka Alapappila
Julkaistu 29.11.2021
Päivitetty 4.3.2022

Liikunta kotona

Jos sydämen pumppauskyky säilynyt hyvänä

 • Liikunta on tärkeää sydäninfarktin jälkeen kotona. Kun tukkeutunut suoni on avattu ja sydämen pumppauskyky säilynyt hyvänä, on reipas ja monipuolinen liikunta suositeltavaa.
 • Potilaan kotiuduttua sairaalasta on tavoitteena kuntoutuminen normaaleihin päivittäisiin toimintoihin ja työelämään ja oppiminen hoitamaan sepelvaltimotautia liikunnan keinoin.
 • Tavoitteena on, että kuntoutuja liikkuu sairaalasta saamiensa kotiliikuntaohjeiden mukaisesti.

Jos sydämen pumppauskyky on heikentynyt

 • Toipilasvaihe voi kestää jopa 4–8 viikkoa sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Tämän jakson aikana kuntoutuja tarvitsee elintapaan liittyvää, kannustavaa ohjausta.
 • Liikunnalla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa sairauteen ja moniin sepelvaltimotaudin vaaratekijöihin.
 • Liikunnan tulee olla ensimmäisten viikkojen ajan kevyttä (RPE 10–11), jotta mahdollinen infarktialue pääsee arpeutumaan.
 • Sen vuoksi liikuntajaksot ovat lyhyitä ja kevyitä.
 • Kevyet kotityöt ovat sallittuja ja kävelylle lähteminen on sallittua heti.
 • Aluksi riittää 10–15 minuuttia useamman kerran päivässä.
 • Oireet mm. rintakipu ja hengenahdistus eivät kuulu liikuntaan.
 • Liikunnan aikana ja sen jälkeen tulee olla hyvä olo.
 • Päivittäistä liikuntaa tulee lisätä sitä mukaan, kun toipuminen edistyy ja kunto kohenee.
 • Liikunnan avulla oppii tuntemaan oman voinnin ja saa tietoa toipumisen edistymisestä.
 • Kun liikunta tuntuu helpolta ja kevyeltä eikä oireita ilmene, on syytä lisätä liikuntakertojen määrää, sitten pidentää aikaa ja lopuksi lisätä vauhtia.
 • Liikunnan teho voi tuntua hieman rasittavalta ja vähän hengästyttävältä (RPE 12–13).
 • Hyvän peruskunnon omaava henkilö, joka on sairastanut pienen infarktin ilman komplikaatioita, voi lisätä liikunnan tehoa ripeästikin kohti sepelvaltimotautia sairastavan liikuntasuositusta.
 •  Sydäninfarktin sairastaneiden sepelvaltimopotilaiden kestävyysharjoittelun ohjelmointi toipilasvaiheen aikana määräytyy sairaalavaiheen lopussa mitatun tai arvioidun kardiorespiratorisen kunnon perusteella.
 • Ennen sydäninfarktia säännöllisesti liikkunut kuntoutuja, joka on sairastanut pienen infarktin ilman komplikaatioita, voi aloittaa kestävyysliikunnan suoraan viikon kolme kohdalta ohjeistuksessa. Suorituskyvystä riippumatta toipilasvaiheen lopulla kestävyysliikunnan liikunnan tavoitemäärä on vakaata sepelvaltimotautia sairastavan liikuntasuosituksen mukaista. Lihasvoimaharjoittelu voi alkaa 2–3 viikon kuluttua sydäninfarktista.

Terveyskylän Kuntoutusmistalosta löytyy lisätietoa sairastuneelle

Lue lisää

Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: From knowledge to
implementation. 2020 update. A position paper from the Secondary Prevention and Rehabilitation Section of the European Association of Preventive Cardiology

Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus -suositus

Liikunnan käypä hoito -suositus

Lue seuraavaksi