Hyppää sisältöön
Etusivu / Mitä sydänsairaan tulee tietää sairaalasta kotiutuessa liikunnasta?

Mitä sydänsairaan tulee tietää sairaalasta kotiutuessa liikunnasta?

Sairaalajakson aikana toipuvan voimavarat menevät paranemiseen ja voimien palauttamiseen. Voimat eivät useinkaan riitä omien elintapojen pohtimiseen. Kotiutujalle on hyvä ainakin kertoa ja mielellään kirjoittaa muistiin, mistä hän saa tietoa ja tukea liikkumiseensa. Jotkut kotiutujista voivat olla jo sairaalassa kiinnostuneita liikkumisesta ja toivovat konkreettista tukea omaan liikuntaansa.

Annukka Alapappila
Julkaistu 2.12.2021
Päivitetty 28.9.2023

Kuntoutujan tulee saada sopivasti tietoa liikunnasta ja sen merkityksestä sairauteensa. Sairaalassa annettavien kotiliikuntaohjeiden avulla kuntoutuja parhaimmillaan oivaltaa liikunnan merkityksen ja saa olennaisimmat ohjeet arjen liikuntaan niin toipilasvaiheeseen kuin sen jälkeiseenkin aikaan kotona.

Tavoitteena on

 • auttaa kuntoutujaa ymmärtämään sairautensa laatu.
 • opettaa hoitamaan sairauttaan ja vähentämään riskitekijöitä liikunnan keinoin.

Kotiutuessa kuntoutujalla tulee olla

 • tietoa sairautensa vaikeusasteesta ja siitä, kuinka fyysisesti aktiivinen elämäntapa vaikuttaa sairauden ennusteeseen.
 • rohkeutta ja motivaatiota jatkaa kuntoutumista ja paluuta normaaleihin päivittäisiin toimintoihin ja työelämään.
 • kokemuksia oman kuormitusvasteen havainnoimisesta ja oireettoman liikkumistason löytämisestä.
 • tietoa, miten tulee toimia, jos oireita ilmenee liikunnan aikana.
 • tietoa, mistä saa tukea omaan liikkumiseensa.

Kotiutumisen yhteydessä on hyvä kertoa mahdollisuudesta hakeutua

Kuntoutujalle kannattaa kertoa, että

 • tietoa, taitoa ja tukea sairauteen liittyen sekä käytännön vinkkejä liikkumiseen ja sairauden hoitamiseen löytyy sydan.fi-sivuilta ja Kuntoutumistalo.fi-sivuilta.
 • Sydänliiton kursseilla sairastunut pääsee tapaamaan toisia samassa elämäntilanteessa olevia ja jakamaan kokemuksia myös liikkumisesta yhdessä toimien ja oppien.
 • vertaistukihenkilön kanssa voi jutella luottamuksella liikkumisesta ja siihen liittyvistä tunteista ja kokemuksista.
 • Tule mukaan -sivuilta löytyy tietoa Sydänliiton toiminnasta, verkkoluentotarjonta ja tapahtumakalenteri sekä sairastunut voi halutessasaan liittyä jäseneksi sydänyhdistykseen.

Sepelvaltimotaudin dynaaminen luonne edellyttää aktiivisuutta hoidon ja liikuntaohjauksen suunnittelussa ja seurannassa. Hoidon saumaton jatkuminen sairaalan jälkeen perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa on ensiarvoisen tärkeää, jotta hoito sekä liikuntaohjaus onnistuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue seuraavaksi