Flytta dig till innehållet

fi

sv

Anmälningen till En liten gest -insamlingen på hösten

I år 2017 fyller insamlingen En liten gest 110 år. Meningen är att fira feståret genom att samla in 1,5 miljoner euro för det inhemska handikapp- och hälsoarbetet.

Julkaistu 30.5.2016
Uppdaterad 28.5.2018

I april 2017 hålls kommunalvalet, och i samband med det organiseras bössinsamlingen. Hjärtförbundets föreningar är mycket välkomna med för att samla in pengar för sin verksamhet.

Föreningarna anmäler sig till kommunalvalets insamling 15.8.–25.9.2016. I augusti förmedlar Hjärtförbundet insamlingsinbjudan och anmälningsanvisningarna till sina föreningar. OBS! Nu anmäler föreningarna sig till två insamlingar på samma gång: kommunalvalets insamling i april 2017 och presidentvalets insamling i januari 2018. Så nu är det dubbelt viktigt att få anmälningen gjort. Kom med!

 

Fakta om En liten gest

  • En liten gest är en insamling till förmån för det inhemska handikapp- och folkhälsoarbetet.

  • Nästa år fyller insamlingen 110 år. Den börjades av Werner Söderström i 1907.

  • I insamlingen deltar 17 handikapp- och hälsoorganisationer med sina lokalföreningar. Över 10 000 frivilliga arbetar i insamlingen, utan deras värdefullt arbetsinsats skulle det inte vara möjligt att anordna denna insamling.

  • Anordnas i form av bössinsamling på röstningsplatserna. Det är också möjligt att donera t. ex. via textmeddelande, nätbetalningstjänsten och genom att ringa donationstelefonen.

  • Har under 2000-talet samlat in nästan 20 miljoner euro donationer.

  • Hälften av insamlingsvinsten från respektive kommun blir kvar på lokalnivå för att delas mellan de deltagande föreningarna. Lokalföreningarna använder medlen till exempel till grupper för likställda, rekreationsverksamhet och rådgivning.

  • Den andra hälften av vinsten används till landsomfattande arbete för att värna om de handikappades och olika sjukdomsgruppers jämställdhet och intressen samt att främja välmåendet i vårt samhälle.

  • Följande insamlingar: kommunalvalet (april 2017) och presidentvalet (januari 2018). Anmälning till båda insamlingarna sker på samma gång 15.8.–25.9.16.

  • www.pieniele.fi/pa-svenska www.facebook.com/pieniele Twitter @PieniEle

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat