Flytta dig till innehållet

fi

sv

Magerhet förkortar livslängden

Måttlighet tycks vara på sin plats också beträffande vikten. Enligt en färsk undersökning avlider mycket magra personer med större sannolikhet än litet rundare och t.o.m. överviktiga.

Julkaistu 27.5.2015
Uppdaterad 28.5.2018

I undersökningen deltog drygt 2000 personer, vars medelålder var 62 år. Patienterna indelades i fem grupper enligt viktindex. I den lägsta gruppen, alltså den med magraste människor, var viktindexet under 20. Det här betyder att en person som är 160 cm väger under 50 kilo. I den högsta gruppen, människor med patologisk övervikt, var viktindexet över 35, eller där väger en person på 160 cm över 90 kilo. Uppföljningstiden var ett år.

Forskarna observerade, att dödligheten i vilken sjukdom som helst var störst i gruppen med magra människor. Efter att de faktorer som kunde blanda bort resultatet beaktats, kvarstod ett betydande samband till dem, som hade normal vikt, d.v.s. som med 160 cm längd vägde 51 – 63 kilo. Hjärtdödligheten var lika stor i alla grupper.

Undersökningen publicerades i tidningen European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat