Flytta dig till innehållet

fi

sv

Också mycket positivt i finländarnas förändrade matvanor

Nästan alla finländare äter fortfarande för mycket salt och mättat fett. Användandet av fiber och grönsaker ligger ordentligt under det uppställda målet. Positivt är, att användningen av socker till största delen är i skick och att vi också i genomsnitt får i oss tillräckligt av nödvändiga fettsyror.

Tuija Pusa
Julkaistu 18.2.2019
Uppdaterad 28.2.2019
Bild Suvi Laine

Det här färska resultaten ingår i rapporten FinRavinto 2017, som Institutet för hälsa och välfärd nyligen publicerat. För rapporten intervjuades 1655 finländare från 50 orter och de var till sin ålder 18–74 år.

Männen får i sig i genomsnitt tio gram salt och kvinnorna sju gram. Rekommendationen på högst fem gram överskrids för nästan alla vuxna. Mättat fett utgör t.o.m. 15 procent av energin, då rekommendationen är högst tio procent. Endast fem procent av finländarna uppfyller den här rekommendationen. Fastän kosten är fetare än tidigare, är den totala fettmängden hos två tredjedelar enligt rekommendationerna. Grönsaker, bär och frukt ingår i de flestas kost, men den rekommenderade mängden av dem, d.v.s. ett halvt kilo om dagen, äter endast ca 14 procent av männen och 22 procent av kvinnorna.

Grönsaker och frukt hör till den dagliga kosten

Kvinnornas matvanor ligger närmare rekommendationerna. Skillnader finns också mellan åldersgrupperna. Positiva saker bland 18–44 åringar är, att de äter mera baljväxter och nötter samt att männen använder mera vegetabilisk olja än personer i den äldre åldersgruppen. Äldre åldersgrupper använder å sin sida mera frukt och bär samt spannmålsprodukter.

På matvalen inverkar förutom kunskap bland annat matutbud, pris, trender, tycke och smak, föreställningar, marknadsföring och media. Förutom kunskap baserad på forskning erbjuds tyvärr också rikligt med olika slags vanföreställningar, vilka för sin del kan göra konsumenten förbryllad.

För att lätta på saltbördan skulle livsmedelsutbudet behöva flera alternativ med låg salthalt speciellt i brödhyllan och bland färdigmaten. Näringsåtagandet (ruokavirasto.fi > ravitsemussitoumus) är en verksamhetsmodell, som hjälper aktörer i livsmedelsbranschen att förbättra finländarnas näring.

Den enskilda medborgaren kan påverka sin egen och sin familjs näring genom att välja mera mjuka bredbara fetter istället för smör och växtoljeblandningar och fettfria mjölkprodukter i stället för feta för att minska intaget av mättat fett. Grönsaker och frukt hör redan till den dagliga kosten för de flesta, så därför skulle tilläggande av en grönsaksportion redan vara ett stort steg i en hälsosammare riktning.

Produkter med Hjärtmärke är bra för alla

Som stöd för hälsofrämjande matval finns på matförpackningarna Hjärtmärket, som med ett enda ögonkast berättar om ett gott val. En del personalrestauranger erbjuder också möjligheten att välja en Hjärtmärkesmåltid. Den som vill underlätta sina vardagliga val och utveckla sin egen matmiljö har lyckligtvis en mängd olika knep att välja bland.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat