Flytta dig till innehållet
Hem / Hälsa och livstil / Att sjunga är bra för hjärtat

Att sjunga är bra för hjärtat

"Hej, i butiken jag Hjärtmärket hittade", ekar sången i församlingshemmet i Veikkola, där nästan femtio medlemmar i hjärtföreningen har samlats till hjärtklubben, som hålls varannan vecka. Nästan alla klubbmedlemmar sjunger modigt med i de bekanta sångerna, som leds av sånggrup pen PulssiPum till ackompanjemang av flygel, dragspel och gitarr.

Sirpa Saarinen
Publicerat 18.2.2019
Uppdaterad 19.8.2019
På Nya barnsjukhuset. Bild Rauno Pohjonen

I Kyrkslätt-Sjundeå hjärtförening har man alltid sjungit. Sånggrup hobbyn blev regelbunden år 2012, då Nylands hjärtdistrikt lät göra sånghäften åt alla föreningar i regionen. Häftena har också varit i flitig användning. Under de senaste åren har användningen bara ökat, i och med att man fått mera kunskap om musikens positiva inverkan på människans hälsa. För någon tid sedan berättade vi här i tidningen Sydän om operasångerskan Ritva Auvinen under rubriken Sången stärker hjärtat. Auvinen konstaterade, att sjungandet håller lungorna i skick och att djupandningen inverkar på hjärtat.

Doktorn i musik, Ava Numminen, har konstaterat, att alla människor har en röst och att man genom att sjunga lär sig sjunga. Hennes önskan är, att varje människa skulle ha möjlighet att njuta av den fröjd och glädje det ger att sjunga tillsammans.

Sånggruppen PulssiPum

Sånggrup pen PulssiPum har under flera års tid delat ut sin sångmedicin. Förutom till sin förening också till sin omgivning, genom att besöka evenemang både i den egna kommunen och i närkommunerna. Speciellt på evenemang som anordnas för äldre människor vill man numera ofta sjunga tillsammans. I vår kommun anordnades under de äldres vecka senaste oktober ett tillfälle, där det berättades om åldringsarbetets mångsidiga verksamhet och sjöngs allt emellanåt.

Också på många skolningstillfällen på hälsovårdsområdet har man satt in en sångstund. Senaste december anordnade vi i samarbete med församlingen allsångstillfället Ljusens tid. Populära har också allsångs- och karaoketillfällena som anordnats tillsammans med biblioteket varit.

Höjdpunkter

På HNS-området har vi i OLKA-frivilligverksamhetens tecken flera gånger besökt Jorvs och en gång Esbo sjukhus. Senaste höst anordnade PulssiPums nya ”egenläkare” Ilmo Parvinen i OLKAs tecken ett besök på Nya barnsjukhuset. Det var också höjdpunkten på våra framträdanden. Under sången Metsäkukkia en liten pojke som kom in i mottagningsaulan började vifta med sina händer och gunga i takt med valsen! Ett annan gripande besök gjorde vi på en lillajulsfest i en minnesförening, där ett hundratal deltagare fint sjöng julsånger tillsammans med oss – helt ur minnet!

Oförglömliga har också varit framträdandena på distriktets mässor i Finlandiahuset, i Laurentius-salen i Lojo, i Järvenpää-huset, på köpcentrumpromenaderna i Esbo samt i västmetrotåget veckan efter invigningen.

Musik är en medicin, som tillhör alla. Så skrevs det i fjol i tidningen Sydän i samband med musiklyssnande. Till alla hör också medicinen att sjunga med sin egen röst – tillsammans och med glädje!

PulssiPum finns på Facebook, www.facebook.com med namnet Pulssi Pum.

Lue seuraavaksi