Flytta dig till innehållet

fi

sv

På tröskeln till det nya

En god fortsättning på det nya året, sextioåriga hjärtgemenskap! Jubileumsåret har inletts med en rivstart.

Marja Kytömäki
Julkaistu 16.2.2015
Uppdaterad 28.5.2018
Pekka Puska, Tapani Kiminkinen och Tommi Vasankori under kryssningen Underhållning och hälsa.

Vi var en imponerande grupp, som nyligen tog i land efter kryssningen Underhållning och hälsa och förevisningsturnén för filmen Vårt hjärtas historia, som firar Hjärtförbundets 60-åriga historia, ska inledas.

Filmen, som producerats av Frank Media, förevisas under våren på flera orter runtom i Finland. Dessutom har vi planerat in ett antal förevisningar i Hjärtförbundets verksamhetshus i Helsingfors så, att föreningarna samtidigt har möjlighet att komma och bekanta sig med generalsekreterare Tuija Brax och Hjärtförbundets övriga funktionärer. Reservera via Tiina Vuorinen en utflyktsdag för er förening någon gång i maj – juni eller augusti – september!

Årsskiftet är en spännande tid i organisationerna. I vårt gäng finns många visstidsarbetare, avlönade med projektfinansiering. Deras arbete stämplas av ovisshet, och deras arbetsförhållande avbryts i och med att projektet vid årets slut avslutas. Också detta år väntade vi under julen med spänning på Penningautomatföreningens bidragsbeslut. Hjärtförbundets RAY-finansiering kvarstod i stort sätt på samma nivå som i fjol, men för nya projekt fick vi ingen finansiering. Vi är speciellt besvikna över det, att vårt Herttasuora-projekt för förnyande av föreningsverksamhetens strukturer, blev utan finansiering.

Verksamheten i Hjärtförbundets medlemsorganisationer har under åren 2010–2014 utvecklats med hjälp av Helsingfors Hjärtdistrikts Liekki-projekt. Projektet avslutades senaste år, men avsikten var, att det skulle bli riksomfattande. Detta kommer inte att lyckas med nuvarande personalmängd och frivilliga krafter, trots att ett grundligt förberedande arbete redan utförts som ett samarbete mellan förbundet och ett antal hjärtdistrikt. Det vore synd, om det inte vore möjligt att fortsätta det utvecklingsarbete i föreningarna och frivilligverksamheten, som påbörjats i Liekki-projektet.

Vi står i många avseenden på tröskeln till något nytt, men vi har fast mark under fötterna. Hjärtorganisationen i Finland har en lång historia, och med den som grund har också nya aktörer, både avlönade och frivilliga, goda möjligheter att komma med i arbetet. Hjärtat gör gott!   

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat