Flytta dig till innehållet

fi

sv

Paula Risikko vald till ordförande för Hjärtförbundet

Finlands Hjärtförbunds höstmöte hölls lördagen den 24.10.15 i Åbo. Till Hjärtförbundets nya ordförande valdes Paula Risikko, doktor i hälsovetenskaper och riksdagens vicetalman. Valet var enhälligt och gjordes i dag på Hjärtförbundets höstmöte i Åbo. Professor Matti Uusitupa, som i sex år fungerat som ordförande avslutar i slutet av år 2015 sin ordförandeperiod.

Julkaistu 24.10.2015
Uppdaterad 28.5.2018
Paula Risikko, Sydänliiton syyskokous Turussa 24.10.15

Till Hjärtförbundets styrelse hör förutom ordförande tolv medlemmar, som väljs för tre kalenderår åt gången. Av medlemmarna står fyra årligen i tur att avgå. Enligt stadgarna kan en styrelsemedlem fungera i sin uppgift högst sex kalenderår i sträck. 

I förbundsstyrelsen bör finnas sakkunskap om förebyggande, vård och rehabilitering av hjärt- och kärlsjukdomar representerad.

Paula Risikko har med tanke på Hjärtförbundet verkat i centrala ministeriers tjänst: som omsorgsminister åren 2007–2011, som social- och hälsovårdsminister åren 2011–2014 och som trafik- och kommunminister åren 2014–2015. För närvarande är hon riksdagens vicetalman.  

I alla sina uppgifter har Risikko betonat organisationernas roll som en del av samhället. Nära hennes hjärta ligger social- och hälsoorganisationerna, vilka hon har uppmanat att modigt ta i bruk nya metoder och verksamhetssätt samt att via samarbete lära känna varandra.

Matti Uusitupa som lämnar ordförandeskapet ser med förtröstan på hjärtarbetets framtid och gläder sig åt dess dragningskraft. – Det, att människor som utför samhällsmässigt betydande arbete på olika områden söker sig till höga förtroendeuppdrag i Hjärtförbundet, har en mycket stor betydelse för hela hjärtsamfundet. Kunnandet hos den personal som är i förtroendeledningens och samfundets tjänst är mycket mångsidig och uppskattad. Paula Risikko som valts till ordförande har länge och hängivet utfört folkhälsoarbete också i organisationer. Hennes engagemang i hjärtarbetet för säkert endast gott med sig.   

Två nya medlemmar i Hjärtförbundets styrelse

Som nya medlemmar i Hjärtförbundets styrelse invaldes för treårsperioden 2016 – 2018 Petri Rintamäki från Kuopio och Päivi Hirsso från Uleåborg.

Två medlemmar som stod i tur att avgå valdes till att fortsätta i Hjärtförbundets styrelse 2016 – 2018: Hanna Järvinen från Pargas och Tuomo Pääkkönen från Suomussalmi.

Förutom de nu invalda fortsätter i styrelsen:

Seija Aalto
Marja-Liisa Haapamäki
Johanna Heikkilä
Matti Ketonen
Jyrki Liljeroos
Martti Sinisalmi
Anssi Sovijärvi
Reijo Tilvis

 

         

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat