Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hälsa och livstil / Tobaken dödar i Kina och brist på motion i Argentina

Tobaken dödar i Kina och brist på motion i Argentina

Från båda sidorna av jordklotet kommer dystra rapporter om hjärthälsan. En tredjedel av de nu under 20-åriga kinesiska männen kommer att dö i förtid, ifall de inte slutar röka. I Argentina är bristen på motion orsak till en femtedel av de hjärtrelaterade dödsfallen.

Julkaistu 18.11.2015
Uppdaterad 8.1.2019
Bild Tiina Eloranta

Kina är världsetta i konsumtionen av cigarretter. Kina är också den största tobaksproducenten. Över hälften av de kinesiska männen röker i genomsnitt över en ask per dag och största delen har börjat röka innan de fyllt 20 år. Av kvinnorna röker endast knappt tre procent.

År 2010 avled en miljon kineser som ett resultat av rökning. En engelsk – kinesisk forskargrupp har räknat ut, att om rökningen fortsätter i samma takt som nu, kommer antalet avlidna om 15 år att vara det dubbla. I i-länderna har tobaksrökningen märkbart minskat, medan den ökar i Kina. En orsak till den allmänt förekommande rökningen är det rikliga utbudet på tobaksprodukter, en annan är befolkningens växande välstånd.

I Argentina igen har konstaterats, att bristen på motion kommer att bli ödesdiger speciellt för kvinnorna. Forskarna har räknat ut, att 17 procent av hjärtdödligheten beror på ringa motionerande.

Argentinarna är kända för att vara lata med att motionera. Kvinnorna motionerar mindre än männen och flickorna idrottar mindre än pojkarna. Forskarna betonar, att redan en halv timmes rask promenad fem dagar i veckan märkbart skulle förbättra argentinarnas hjärthälsa.

Undersökningarna har publicerats i tidningen The Lancet samt på ett branschmöte som hållits i Argentina.

Lue seuraavaksi