Flytta dig till innehållet

fi

sv

Influensavaccinering ger skydd mot infarkt

Influensa och också andra andningsvägsinfektioner fördubblar risken för en plötslig hjärtattack.

Julkaistu 17.11.2015
Uppdaterad 8.1.2019
Bild Jarno Hämäläinen

Influensa och också andra andningsvägsinfektioner fördubblar risken för en plötslig hjärtattack. Enlige en färsk australisk undersökning kan risken minskas med en tredjedel genom att ta influensavaccinering. Vaccinet skyddar förutom hjärtsjuka också friska personer.

Forskare analyserade 16 undersökningar som tidigare gjorts om ämnet. Av dessa behandlade åtta influensavaccinering och tio influensa och plötsliga hjärtattacker. I undersökningarna deltog personer som haft sin första hjärtattack och också sådana, som haft upprepade hjärtattacker.

Sambandet mellan en nyligen genomliden influensa och plötslig hjärtattack var betydande, t.o.m. dubbelt. Det skydd som vaccinet gav var på samma nivå som t.ex. kolesterol- och blodtrycksmediciner. Forskarna anser, att flera omfattande och kontrollerade undersökningar om vaccineringens positiva inverkan på hjärtat bör göras.

Undersökningen publicerades i tidningen Heart-BMJ.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat