Hyppää sisältöön
Etusivu / Vaikuttaminen / Hallitusohjelmassa on paljon hyvää, mutta säästötavoitteet aiheuttavat epävarmuutta

Säätytalolla saavutettu neuvottelutulos hallitusohjelmasta sisältää monia hyviä asioita etenkin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Toisaalta ohjelma sisältää myös tavoitteiden kanssa ristiriidassa olevia toimenpiteitä. Hallitus aikoo kehittää sosiaali-ja terveyspalveluita, mutta samalla ulottaa niihin tehostamistoimia, joilla on tarkoitus saavuttaa yli miljardin euron säästöt. Ohjelma on kunnianhimoinen kokonaisuus.  

Kansansairauksien ehkäisemiseen uusia ohjelmia, mutta terveysperusteinen verotus ei etene 

Kansansairauksia kuten sydän- ja verisuonisairauksia halutaan vähentää yhdessä järjestöjen kanssa toteutettavalla poikkihallinnollisella terveys- ja hyvinvointiohjelmalla. Ohjelmalle osoitetaan yhdeksän miljoonan euron kertaluontoinen rahoitus hallituskauden ajaksi. Tämä on hyvä asia ja saman suuntainen mitä Tarttumattomat sairaudet -verkoston järjestöt (ml. Sydänliitto) ennen vaaleja esittivät. 

Liikkumattomuuden aiheuttamat ongelmat kansanterveydelle saavat erityistä huomiota hallitusohjelmassa. Liikunnan lisäämiseksi laaditaan liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn poikkihallinnollinen Suomi liikkeelle -ohjelma. 

Ennen eduskuntavaaleja puolueet puhuivat terveysperusteisesta verotuksesta hyvin myönteiseen sävyyn ja se sisältyi monen puolueen vaaliohjelmaan. Siihen nähden on yllättävää, että hallitus ei edes selvitä asiaa. Näin siitä huolimatta, että virvoitusjuomaveron käsittelyn yhteydessä eduskunta hyväksyi lausuman, jonka mukaan “eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa laajemman terveysperusteisen veron valmistelua, joka ottaisi laajemmin huomioon tuotteiden terveysvaikutukset”. Veromalli olisi tuonut säästöjä julkiseen talouteen niin verotulojen kuin terveyden kohentumisen muodossa. 

Hallitus kasvattaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) -kertoimen painoarvoa nykyisestä. Samalla kuntien ja hyvinvointialueiden välistä rahoitusratkaisua aiotaan tarkastella siten, että se kannustaisi panostamaan terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. 

Päihdepolitiikassa positiivista on nikotiinipussien sääntelyn tiukentuminen sekä tupakka- ja alkoholiveroihin tehtävät kiristykset. Negatiivisella puolella taas alkoholin saatavuuden lisääminen sallimalla entistä vahvempien juomien myyminen ruokakaupoissa. 

Maallikkoelvytyksen kehittäminen ei edennyt  

Sydänliiton yhtenä vaalitavoitteena oli sydänturvallisuuden kehittäminen maallikkoelvytyksen rakenteita parantamalla. Sitä ei kuitenkaan valitettavasti hallitusohjelmasta löydy. Sydäniskurirekisterin pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää rahoituksen saamista vakaalle pohjalle. Takaiskusta huolimatta jatkamme työtä tämän tavoitteen ja sydänturvallisuuden puolesta. 

Toiminnan tehostamisesta saatavat säästöt epävarmalla pohjalla 

Hallitus tavoittelee yli miljardin euron säästöjä sote-sektorille toimintoja tehostamalla ja muuttamalla toimintatapoja. Toimenpiteinä mainitaan muun muassa ”palvelurakenteen kehittäminen” ja ”hoidon jatkuvuuden parantaminen”. Toivottavasti tämä tarkoittaa käytännössä nykyistä ehjempiä ja yhteneväisempiä hoitopolkuja. Se että esimerkiksi sydänkuntoutusta olisi nykyistä paremmin saatavilla asuinpaikasta riippumatta, toisi pidemmällä aikajänteellä säästöä valtiontalouteenkin.

Huonossa tapauksessa tehostamistoimet tarkoittavat käytännössä vain entistä heikompia ja vaikeammin saatavilla olevia palveluita. Keskeistä on vahvistaa palveluiden saatavuutta, kustannusvaikuttavutta, laatua sekä jatkuvuutta ja integraatiota. Tämän suhteen ollaan viisaampia, kun hallitusohjelma alkaa konkretisoitua käytännön toimiksi. 

Järjestöjen rahoitus pienenee 

Järjestöjen rahoitukseen kohdistuu noin 100 miljoonan euron säästöt vuodelle 2027. Tämä asettaa omat haasteensa tulevien vuosien toiminnalle. Valtion rahoituksen vähentyessä hallitusohjelmassa ”kevennetään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä säätelyä, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannetaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta”. 

Lääkkeet kallistuvat, mutta lääkekaton omavastuun maksamiseen tulee joustoa 

Lääkkeiden arvonlisävero nousee kymmenestä neljääntoista prosenttiin. Se tarkoittaa etenkin paljon lääkkeitä käyttäville lisälaskua. Hyvää on se, että muun muassa Sydänliiton hallitusohjelmaan ajama lääkekaton omavastuun jakaminen osiin nyt tulee mahdolliseksi. Tänä vuonna reseptilääkkeiden vuosiomavastuu eli lääkekatto on 592,16 euroa. 

Hallitusohjelman analysointi Sydänliitossa jatkuu. Uusi hallitusohjelma tarjoaa varmasti monia vaikuttamisen paikkoja, joihin palataan syksyllä. Hyvää kesää kaikille! 

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut