Hyppää sisältöön
Etusivu / Vaikuttaminen / Sydänyhdistys luotettavana kumppanina

Sydänyhdistys luotettavana kumppanina

Sydänyhdistys on luotettava kumppani terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä omalla alueellaan. Toimimme, jotta mahdollisimman harva sairastuisi ja yhä harvempi kuolisi ennenaikaisesti sydän- ja verisuonisairauksiin ja jotta kukaan sairastunut tai hänen läheisensä ei jäisi yksin.

Annukka Alapappila, asiantuntija, järjestötoiminnan sisällöt ja liikunta
Julkaistu 29.11.2023
Päivitetty 14.6.2024

Tavoitteenamme on, että kaikilla on mahdollisuus elää sydänterveellisessä ja -turvallisessa kunnassa ja hyvinvointialueella. Haluamme olla mukana tuomassa sairastuneen ja läheisten äänen erilaisissa kehittämistoimissa ja sydänterveyden edistämisessä. Tarjoamme sydänsairastuneille ja heidän läheisilleen mahdollisuuksia osallistua ja löytää merkityksellistä tekemistä sekä kohdata samassa tilanteessa olevia.

Sydänyhdistys toimii omien painotuksiensa, valintojensa ja resurssiensa mukaan sydänterveyden edistämiseksi omalla alueellaan. Yhdistyksen aseman, roolin ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi yhdistyksen on tärkeä olla näkyvä ja aktiivinen toimija.

Tavoitteet omaan kuntaan ja hyvinvointialueelle

 • Sydänyhdistys on elinvoimainen sydänterveyden ja -turvallisuuden edistäjä kunnassa ja hyvinvointialueella.
 • Sydänyhdistys osallistuu kunnan ja hyvinvointialueen vaikuttamistyöhön ja se kutsutaan mukaan erilaisiin kehittämistoimiin.
 • Sydänyhdistyksen toiminta ja osaaminen sydänsairastuneiden ja heidän läheistensä arjesta on tunnistettu päättäjien ja kuntalaisten keskuudessa.

Toimi näin tavoitteiden toteutumiseksi

Tee yhdistyksen toiminta näkyväksi

 • Kerro päättäjille yhdistyksen halusta toimia kumppanina ja tuoda sydänsairastuneen äänen erilaisiin kehittämistoimiin ja sydänterveyden edistämiseen. Keskeisiä virkamiehiä ja päättäjiä kunnassa ja hyvinvointialueella voivat olla esim. valtuutetut, hyvinvointikoordinaattorit, hyvinvointijohtajat ja kunnanjohtajat. Yhteystiedot löytyvät kunnan ja hyvinvointialueen verkkosivuilta.
 • Kerro keskeisille toimijoille yhdistyksenne rooli sydänsairastuneen tukena kuntoutumisessa, elämässä sairauden kanssa sekä kaikkien kuntalaisten terveyden edistämisessä.
 • Viesti toiminnasta eri kanavissa kuten esim.
  • paikallislehdissä
  • yhdistyksen omilla verkkosivuilla
  • yhdistyksen sosiaalisessa mediassa
  • lähellä.fi-sivulla
  • paikkakunnan sosiaalisen median puskaradiossa tms.

Hyödynnä kunnan ja hyvinvointialueen avustuksia ja muuta tukea

 • Selvitä yhdistyksenne mahdolliset saadut avustukset kunnalta ja hyvinvointialueelta.
 • Selvitä muu tuki kunnalta ja hyvinvointialueelta esim. tilat, ohjaajat.
 • Mieti kiinnostusta hakea avustusta, jos yhdistys ei ole saanut avustusta.
 • Selvitä kunnan ja hyvinvointialueen avustusmuodot, -kriteerit ja hakuajankohdat. Ne löytyvät toimijoiden omilta verkkosivuilta.
 • Esittele yhdistyksenne osaaminen ja toiminta. Hyödynnä yhdistyksen toimintakertomusta.
 • Kerro, miksi yhteistyö kannattaa.

Vaikuta päätöksentekoon, joka liittyy sydänterveyden ja -turvallisuuden edistämiseen sekä sydänsairastuneiden ja heidän läheistensä arkeen.

 • Tutustu hyvinvointialueen ja kunnan päätöksenteon rakenteisiin
 • Seuraa kunnan ja hyvinvointialueen kehittämistyötä ja päätöksentekoa niiden verkkosivuilta
 • Selvitä, mitä yhteistyöverkostoja tai -foorumeita kunnassa ja hyvinvointialueella on, miten niihin voi osallistua ja mene mukaan.
 • Tarjoa sydänyhdistyksen asiantuntemusta erilaisiin kehittämistoimiin.
 • Hyödynnä mahdollisuus antaa lausunto erilaisiin kehittämistoimiin.
 • Pohdi yhdistyksenne kiinnostusta esittää ehdokasta kunnan ja/tai hyvinvointialueen vammais- ja/tai vanhusneuvostoon sekä nuorisovaltuustoon. Vaikuttamistoimielinten jäsenenä pääsee osallistumaan ja seuraamaan läheltä päätöksentekoa. Myös yhteydenotto toimielinten nykyisiin jäseniin on hyvä mahdollisuus vaikuttaa.
 • Tee kuntalaisaloite tai vakuuta valtuutettu tekemään valtuustoaloite

Tukimateriaalit

Apua omalta sydänpiiriltä/-alueelta ja Sydänliiton asiantuntijoilta

Mikäli vaikuttaminen kiinnostaa, mutta koet vielä epävarmuutta lähteä liikkeelle, ole rohkeasti yhteydessä ensisijaisesti omaan sydänpiiriisi/-alueeseesi. Toissijaisesti myös Sydänliiton asiantuntijat voivat auttaa oman aihepiirinsä asiantuntemuksella.

Hienoa, että vaikuttaminen innostaa!

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut