Hyppää sisältöön
Etusivu / Vaikuttaminen / Vaikuta kotikuntasi sydänturvallisuuteen

Vaikuta kotikuntasi sydänturvallisuuteen

Sydänturvallisuudella tarkoitetaan sydänpysähdystilanteisiin varautumista maallikkoelvytyksen näkökulmasta. Kunnissa helpoin keino parantaa sitä on sydäniskurien määrän ja saavutettavuuden lisääminen sekä huolehtiminen kuntalaisten elvytysosaamisesta.

Esa Takala
Julkaistu 7.8.2023
Päivitetty 8.12.2023

Sydänpysähdystilanteessa on kyse minuuteista. Jos paineluelvytys ja sydäniskurin käyttö aloitetaan 3–5 minuutissa selviytymismahdollisuudet moninkertaistuvat. Siksi ensimmäisen paikalla olevan rooli ja maallikkoelvytyksen merkitys on hyvin tärkeä.

Sydänturvallisuudella tarkoitetaan sydänpysähdystilanteisiin varautumista maallikkoelvytyksen näkökulmasta. Se muodostuu eritoten ihmisten elvytysosaamisesta sekä mahdollisuudesta saada sydäniskuri eli defibrillaattori käyttöön minuuttien sisällä.

Kun puhutaan sydänturvallisesta kunnasta, tämä tarkoittaa sitä, että kunnassa sydänpysähdyksiin on varauduttu paitsi riittävällä määrällä sydäniskureita, mutta myös sitä että kuntalaisten elvytysrohkeudesta ja -osaamisesta on huolehdittu. Sydänturvallisuudessa myös viestinnällä on merkittävä rooli. Viestinnän keinoin elvytystietoisuutta voidaan lisätä merkittävästi ja tässä kunta voi halussaan toimia aktiivisesti.

Tavoitteet omaan kuntaanne

 • Kuntanne turvallisuudesta tai hyvinvoinnista vastaavat päättäjät tuntevat kunnan sydänturvallisuuden tason ja heillä on keinoja ja halukkuutta toimia tason parantamiseksi. 
 • Kuntanne sydänturvallisuuden taso paranee. 
 • Kuntanne asukkailla on rohkeutta elvyttää ja he tuntevat lähimmän sydäniskurin paikantavat palvelut. 

Toimi näin tavoitteiden toteutumiseksi

 • Tutustu oman kuntanne sydänturvallisuuden tasoon Sydänturvallinen Suomi -verkkopalvelussa. Palvelusta näet mm. kunnan defi.fi-palveluun rekisteröityjen sydäniskurien määrän, sijoittumisen sydänturvallisuudessa muihin kuntiin nähden sekä toimenpide-ehdotuksia sydänturvallisuuden parantamiseksi. Käytettävissäsi on myös Sydänturvallinen Suomi -palvelun esite. (Mediapankin salasana: Sydänyhteisö1 )
 • Ota yhteyttä kunnan turvallisuuteen tai hyvinvointiin vaikuttaviin päättäjiin tai toimihenkilöihin. Esim. hyvinvointikoordinaattori, hyvinvointijohtaja, turvallisuuspäällikkö, kunnanjohtaja. Yhteystiedot löytyvät usein kunnan verkkosivuilta. Käytä hyväksesi hissipuhetta.
 • Esittele kunnan sydänturvallisuuden tilannetta Sydänturvallinen Suomi -verkkopalvelun ja PowerPoint -esityksen avulla. (Mediapankin salasana: Sydänyhteisö1 )Ehdota konkreettisia toimenpiteitä sydänturvallisuuden tason parantamiseksi. 
 • Ehdota sydänturvallisuutta osaksi kunnan hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuussuunnitelmaa ja muistuta yhteistyön mahdollisuudesta alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa sydänturvallisuuden parantamiseksi. 
 • Tarkista, onko kunnan alueella sijaitsevat sydäniskurit lisätty defi.fi-palveluun. Mikäli ei, huomauta asiasta sydäniskurin haltijaa. 
 • Ehdota sydäniskurien hankintaa kunnan keskeisiin toimipaikkoihin sekä elvytysopetusta ja -harjoittelua osaksi opetussuunnitelmaa. 
 • Kerro, miten kunta voi viestiä omissa kanavissaan elvytystaidoista, lähimmän sydäniskurin paikantavista palveluista muistuttamiseen ja tarjoa Sydänliiton valmiita uutisointi- ja some-ehdotuksia ja muita materiaalejamme heidän käyttöönsä.  
 • Kirjoita mielipidekirjoitus aiheesta ja tarjoa sitä paikallislehdellenne julkaistavaksi.
 • Tee kuntalaisaloite esimerkiksi sydäniskurien määrän lisäämisestä.
 • Pohdi, olisi kunnassanne yrityksiä tai yhteisöjä, joiden kanssa sydänturvallisuutta voisi yhteisesti edistää ja ehdota yhteistyötä. Hyviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi kaupat, apteekit, lääkäriasemat sekä erilaiset yhdistykset.
 • Ehdota hyvinvointialueen ensihoitopalvelulle maallikkoelvytyksessä käytettyjen elektrodien korvaamista sydäniskurin haltijalle. Hyödynnä valmista ohjetta, jota voi tarvittaessa muokata hyvinvointialueen tarpeen mukaan.

Huom! Mediapankkiin johtavissa linkeissä mediapankin salasana on Sydänyhteisö1

Apua omalta sydänpiiriltä/-alueelta ja Sydänliiton asiantuntijoilta

Mikäli vaikuttaminen sydänturvallisuudessa kiinnostaa, mutta koet vielä epävarmuutta lähteä liikkeelle, niin ole rohkeasti yhteydessä ensisijaisesti omaan sydänpiiriisi/-alueeseesi. Heiltä saat apua ja heiltä on mahdollista myös lainata elvytysnukkea ja harjoitussydäniskuria, mikäli sellaisille on tarvetta. Myös Sydänliiton asiantuntijat voivat auttaa oman aihepiirinsä asiantuntemuksella.

Hienoa, jos vaikuttaminen sydänturvallisuuden parissa innostaa!

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut