Hyppää sisältöön

Opas, suositus ja lomakkeet terveysmittauksiin

Laadukas terveysmittaustoiminta koostuu mittauksista, kokonaisriskinarvioinnista ja ohjauksesta. Täältä löydät ohjeet ja suositukset terveysmittauksiin.

Mari Blek-Vehkaluoto, Asiantuntija, elvytys ja riskitekijät
Julkaistu 25.3.2020
Päivitetty 27.6.2022

Sydänpiirin ja -yhdistyksen terveysmittausvastaavan tehtävänä on huolehtia uusien mittaajien perehdytyksestä, mittauslaitteista, mittaustilaisuuksien koordinoinnista, laadunarvioinnista ja raportoinnista. Vastuuta voi myös jakaa useamman henkilön kesken.

Tietoa ja tukea saat sekä Yhdistyspalvelusta että Facebookin Terveysmittaus ja -neuvonta -ryhmästä.

Terveysmittaukset -opas

Opas ohjaa sydänpiiriä tai -yhdistystä mittaustoiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä. Löydät oppaasta tietoa muun muassa luvista, mittaajien perehdytyksestä, tapahtumien järjestämisestä ja laadunvarmistuksesta. Opasta on päivitetty ulkoisen laadunvarmistuksen osalta tammikuussa 2021. Lataa opas täältä.

Vakuutukset

Sydänyhteisössä toteutettu, liiton osoittama toiminta on vakuutettu vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella, potilasvakuutuksella sekä toiminnan vastuuvakuutuksella. Sydänliiton vakuutuksista vastaavat Ville Salo (johtaja, rakenne ja talous) ja Katja Hohtari (hallintopäällikkö). Lue lisää vakuutuksista.

Vieritestaussuositus

Labqualityn julkaisema Vieritestisuositus on tarkoitettu vieritestauksesta vastaaville ja vieritestejä tekeville terveydenhuollon ammattilaisille. Suositus on suomalaisen asiantuntijatyöryhmän näkemys parhaista käytännöistä. Vieritestaussuositus sisältää muun muassa tietoa luotettavasta vieritestauksesta ja näytteenotosta. Tutustu Vieritestaussuositukseen.

Lomakkeet

Kontrollitulosten seuranta
Kirjaa kontrollinäytteiden tulokset tälle lomakkeelle

Laiterekisteri
Terveysmittauksissa käytetyistä mittauslaitteista tulee pitää rekisteriä. Laitteen tietojen lisäksi rekisteriin kirjataan käytössä ilmenneitä ongelmia ja muita huomioita sekä suoritetut ja suunnitellut huollot. Käytä tätä lomaketta rekisterin pitämiseen.

Reagenssien seuranta
Tätä lomaketta voit käyttää reagenssien seurantaa varten.

Vieritestauksen perehdytyksen ja koulutuksen seuranta
Kirjaa tälle lomakkeelle kunkin terveysmittaajan perehdytykseen ja koulutukseen liittyvät tiedot.

Ohje lomakkeiden lataamiseen ja tulostamiseen:

  • klikkaa lomakkeen linkkiä, joka johtaa Dropboxiin
  • klikkaa Download-kuvaketta oikealla ylhäällä
  • lataa sen jälkeen lomake omalle koneellesi
  • tulosta se

Lue seuraavaksi