Hyppää sisältöön
Etusivu / Terveysneuvonta / Suositus ja lomakkeet terveysmittauksiin

Suositus ja lomakkeet terveysmittauksiin

Laadukas terveysmittaustoiminta koostuu mittauksista, kokonaisriskinarvioinnista ja ohjauksesta. Täältä löydät ohjeet ja suositukset terveysmittauksiin.

Mari Blek-Vehkaluoto, Asiantuntija, elvytys ja riskitekijät
Julkaistu 25.3.2020
Päivitetty 28.3.2024

Sydänpiirin ja -yhdistyksen terveysmittausvastaavan tehtävänä on huolehtia uusien mittaajien perehdytyksestä, mittauslaitteista, mittaustilaisuuksien koordinoinnista, laadunarvioinnista ja raportoinnista. Vastuuta voi myös jakaa useamman henkilön kesken.

Tietoa ja tukea saat sekä Yhdistyspalvelusta että Ammattilaispalvelusta.

Vieritestaussuositus

Labqualityn julkaisema Vieritestisuositus on tarkoitettu vieritestauksesta vastaaville ja vieritestejä tekeville terveydenhuollon ammattilaisille. Suositus on suomalaisen asiantuntijatyöryhmän näkemys parhaista käytännöistä. Vieritestaussuositus sisältää muun muassa tietoa luotettavasta vieritestauksesta ja näytteenotosta. Tutustu Vieritestaussuositukseen.

Perustietoa terveysteknologian, esimerkiksi vieritestauslaitteiden, sääntelystä ja käytöstä löydät Sailab – MedTech Finland ry:n laatimasta Terveysteknologian sääntelyn käsikirjasta.

Vakuutukset

Sydänyhteisössä toteutettu, liiton osoittama toiminta on vakuutettu vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella, potilasvakuutuksella sekä toiminnan vastuuvakuutuksella. Lue lisää vakuutuksista.

Lomakkeet

Kontrollitulosten seuranta
Kirjaa kontrollinäytteiden tulokset tälle lomakkeelle

Laiterekisteri
Terveysmittauksissa käytetyistä mittauslaitteista tulee pitää rekisteriä. Laitteen tietojen lisäksi rekisteriin kirjataan käytössä ilmenneitä ongelmia ja muita huomioita sekä suoritetut ja suunnitellut huollot. Käytä tätä lomaketta rekisterin pitämiseen.

Reagenssien seuranta
Tätä lomaketta voit käyttää reagenssien seurantaa varten.

Vieritestauksen perehdytyksen ja koulutuksen seuranta
Kirjaa tälle lomakkeelle kunkin terveysmittaajan perehdytykseen ja koulutukseen liittyvät tiedot.

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut