Hyppää sisältöön
Etusivu / Laki ja säännöt / Toiminnan vakuutukset

Toiminnan vakuutukset

Aina välillä kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Sattuiko jotain tai askarruttaako se, onko yhdistyksen toiminta vakuutettua? Liitto tarjoaa toiminnan tueksi vakuutusturvaa, jonka sisältö on selitetty tällä sivulla.

Anna Autio, järjestökoordinaattori
Julkaistu 27.10.2023
Päivitetty 23.2.2024

Vakuutuksista toiminnalle turvaa

Sydänliitossamme kaikki liiton, piirien, yhdistysten ja valtakunnallisten jäsenjärjestöjen toteuttama toimintasuunnitelman mukainen toiminta on vakuutettu tapaturmavakuutuksella, potilasvakuutuksella sekä toiminnan vastuuvakuutuksella vakuutusyhtiö Pohjolan toimesta.

Ryhmätapaturmavakuutus

Liiton tarjoama Tapaturmavakuutus on voimassa kaikilla jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä kaikissa liiton, piirien, valtakunnallisten tai sydänyhdistysten toimintasuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä tapahtumissa. Lisäksi vakuutus on voimassa ei-jäsenillä, jotka osallistuvat liiton kurssitoimintaan. Vakuutuksessa ei ole yläikärajaa.

Vakuutus ei ole voimassa vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyissä riskialttiissa urheilulajeissa. Vakuutus ei myöskään ole voimassa matkoilla/matkoilta tapahtumiin. Tapahtumaksi lasketaan kuitenkin retkiin liittyvät yhdistyksen järjestämät yhteiskuljetukset, joiden aikana sattunut tapaturma korvataan. Vakuutettuina eivät ole työntekijät, joiden katsotaan olevan työsuhteessa liittoon, piiriin tai sydänyhdistykseen. Vakuutettuina eivät myöskään ole ne vapaaehtoiset, jotka eivät ole jäseniä.

Ryhmätapaturmavakuutus korvaa:

  • Vamman hoitokuluja 5 503 euroa tapaturmaa kohden (omavastuu 0 euroa).
  • Vakuutuksesta maksetaan 10 792 euron kertakorvaus pysyvästä invaliditeetista tai 5 394 euron kertakorvaus kuolemasta.

Ryhmätapaturmavakuutus ei ole matkavakuutus vaan tapaturmavakuutus:

  • Se ei siis korvaa esim. laukkujen rikkoutumista vaan ainoastaan tapaturman. 
  • Se ei korvaa matkan peruuntumista tai keskeytymistä sairastumisen vuoksi eikä matkan aikana tapahtuvia sairauskuluja, vaan ainoastaan tapaturmista johtuvat kulut. 
  • Jos jäsen kaatuu tapahtumassa ja välittömästi tapaturmaan liittyvä esine (esim. silmälasit tai kuulolaite) hajoaa, ne korvataan.

Esimerkkejä:
-Jos tapahtumana on teatterimatka omalla paikkakunnalla, ei korvata tapaturmaa, joka sattuu, kun tulen kävellen, pyörällä, julkisella tai taksilla teatteriin.
-Jos tapahtumana on teatterimatka toiselle paikkakunnalle, ja yhteiskuljetus kuuluu kiinteästi tapahtumaan, korvataan matkan aikana sattunut tapaturma. Ei kuitenkaan esim. omaa matkaani paikkaan, josta yhteiskuljetus lähtee.
-Linja-autossa matkustajat ovat liikennöitsijän liikennevakuutuksen piirissä, josta korvataan henkilövahingot esim. autokolarissa tms.
-Jos toimintasuunnitemaan on kirjattu tapahtumaksi esim. ulkomaanmatka ja siihen liittyy kiinteästi yhteiskuljetus satamaan tai lentokentälle, korvataan yhteiskuljetuksen aikana tapahtuva tapaturma.
-Jos taas matka alkaa vasta ulkomailla ja jokainen huolehtii itse matkustamisestaan ulkomaille, korvataan vasta tapaturmat, jotka sattuvat ulkomailla itse tapahtumapaikassa.
-Jos tapahtumana on useamman päivän saaristokierros Ahvenanmaalla ja matka alkaa vasta laivalta, korvataan tapaturmat, jotka sattuvat laivalla. Jos taas matkaan liittyy myös yhteyskuljetukset, korvataan kuten aiemmissakin tapahtumissa yhteiskuljetuksien aikana sattuvat tapahtumat. 

Potilasvakuutus

Potilasvakuutuksesta korvataan sydänyhteisön Suomessa harjoittaman terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut henkilövahinko potilasvahinkolain säädösten mukaan. Tämän vakuutuksen piirissä ovat siis kaikki vapaaehtoiset, jotka toteuttavat mittaustoimintaa. Todellisuudessa vakuutusta ei ole rajattu vain terveysmittauksiin, vaan se on voimassa kaikessa vapaaehtoisten toteuttamassa terveys- ja sairaanhoitotyössä. Tässäkään tapauksessa vakuutettuina eivät ole työntekijät, joiden katsotaan olevan työsuhteessa liittoon, piiriin tai yhdistykseen.

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa kolmannelle osapuolelle liiton sekä sydänyhteisön tapahtumissa sekä toiminnasta aiheutuvia henkilö- tai esinevahinkoja enintään 1 000 000 eurolla. Vakuutuksen omavastuu on 2 000 euroa. Toiminnan vastuuvakuutus kattaa myös ne vapaaehtoiset, jotka eivät ole jäseniä.

Yhdistyksen muut mahdolliset vakuutukset

Liiton tarjoama tapaturma- ja vastuuvakuutus eivät aina kata kaikkia yhdistysten vakuutustarpeita. Yhdistyksen lisävakuuttamistarpeet liittyvät mm. työsuhteessa olevien henkilöiden, yhdistysten omaisuuden vakuuttamiseen, hallinnon vastuuvakuutukseen, mahdolliseen talkoovakuutukseen sekä mahdollisiin matka- ja matkatavaravakuutuksiin.

Talkoovakuutus on vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, joka on voimassa Suomessa tehtävässä palkattomassa talkootyössä. Talkoovakuutuksen yhdistys tarvitsee silloin kun yhdistyksen toteuttaa talkootöillä esimerkiksi omistamansa rakennuksen kunnostustöitä. Talkoovakuutuksen vakuutusmaksuun vaikuttavat korvaussummien suuruus, vakuutettavien henkilöiden lukumäärä ja vakuutusajan pituus. Talkoovakuutusta sekä kaikkea muuta lisävakuutusturvaa voit tiedustella kaikista vakuutusyhtiöistä.

Miten toimia vahingon sattuessa?

Tapaturmavahinkoilmoitusta varten tarvitset vakuutusnumeron 16-802-196-0. Vahingon sattuessa kannattaa olla suoraan yhteydessä Pohjolan vahinkoapuun vahinkoapu.pohjola.fi. Sieltä valitsemalla ”loukkaannuin vapaa-ajalla”, saat tarkemmat ohjeet miten toimia vahinkotilanteessa. Palvelun kautta saat tiedot myös lähimmästä korvaus- ja terveydenhoitokumppanista, jonka kautta voit hoitaa asian kuntoon ilman omien rahojen käyttämistä.

Jos kuitenkin olet maksanut tapaturman hoidosta aiheutuneita kuluja itse, voit ilmoittaa vahingosta joko OP.fi-palvelun kautta osoitteessa hae-korvausta.op.fi tai soittamalla 010 2530 770.

Vahinkoilmoitus kannattaa vahingon sattuessa tehdä aina, vaikka kuluja tapaturmasta ei syntyisi vahinkohetkellä. Joskus kun vammat saattavat olla piileviä. Vahinkohetkellä tehty vahinkoilmoitus auttaa huomattavasti asian selvittelyä tulevaisuudessa.

Kannattaa muistaa, että korvauksenhakijan tulee hakea sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset Kelasta ennen korvauksien hakemista Pohjolasta. Korvaus Kelasta on haettava myös sairaankuljetusten osalta (esim. matkat tutkimuksiin ja hoitoihin omalla autolla tai taksilla). Vakuutusyhtiö ei useinkaan halua tositteita vahinkoilmoituksen liitteinä nähdä, mutta kaikki vahinkoon liittyvät tositteet tulee säilyttää vuoden ajan. Vakuutusyhtiö kysyy näitä, jos he kokevat, että asiaa pitää tarkemmin selvittää.

Milloin vakuutukset olivatkaan voimassa ja mistä saan apua?

Tapaturma- ja potilasvakuutus on voimassa kaikilla kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä liiton, piirin tai yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa, kerhoissa tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa sekä näihin välittömästi liittyvillä matkoilla (tarkoittaen tapahtuman sisäisiä siirtymiä ja yhdistyksen järjestämiä yhteiskuljetuksia). Tärkeää on, että tapahtuman, kerhon tai tilaisuuden tulee olla yhdistyksen virallista toimintaa. Tämän vuoksi vakuutusehdoissa on siis maininta “toimintasuunnitelman mukainen toiminta”. Tämä suunnitelmallisuus pitää pystyä tarvittaessa näyttämään toteen esimerkiksi sillä, että tapahtumaa tai toimintoa on käsitelty yhdistyksen tai hallituksen kokouksessa tai tapahtuma löytyy yhdistyksen tapahtumakalenterista tai toimintasuunnitelmasta.

Jos vakuutusasioista jäi vielä jokin askarruttamaan, voit olla yhteydessä liiton hallintojohtajaan Katja Hohtariin.

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut