Hyppää sisältöön
Etusivu / Laki ja säännöt / Toiminnan vakuutukset

Toiminnan vakuutukset

Aina välillä kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Sattuiko jotain tai askarruttaako se, onko yhdistyksen toiminta vakuutettua? Liitto tarjoaa toiminnan tueksi vakuutusturvaa, jonka sisältö on selitetty tällä sivulla.

Julkaistu 31.3.2020
Päivitetty 7.9.2021

Vakuutuksista toiminnalle turvaa

Sydänyhteisössä kaikki liiton, piirien tai yhdistysten toteuttama toimintasuunnitelman mukainen toiminta on vakuutettu tapaturmavakuutuksella, potilasvakuutuksella sekä toiminnan vastuuvakuutuksella vakuutusyhtiö LähiTapiolan toimesta.

Tapaturmavakuutus

Liiton tarjoama Tapaturmavakuutus on voimassa kaikilla jäsenmaksun maksaneilla sydänyhdistyksen jäsenillä kaikissa liiton, piirien tai sydänyhdistysten toimintasuunnitelman mukaisessa toiminnassa sekä tapahtumissa ja näihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Liiton tarjoamissa vakuutuksessa ei ole yläikärajaa. Vakuutettuina eivät ole työntekijät, joiden katsotaan olevan työsuhteessa liittoon, piirin tai sydänyhdistykseen.

Tapaturmavakuutus korvaa:

  • Vamman hoitokuluja 5 100 euroa tapaturmaa kohden (omavastuu 0 euroa).
  • Vakuutuksesta maksetaan 10 000 euron kertakorvaus pysyvästä invaliditeetista tai 5 000 euron kertakorvaus kuolemasta.

Potilasvakuutus

Potilasvakuutuksesta korvataan sydänyhteisön Suomessa harjoittaman terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut henkilövahinko potilasvahinkolain säädösten mukaan. Tämän vakuutuksen piirissä ovat siis kaikki vapaaehtoiset, jotka toteuttavat mittaustoimintaa. Todellisuudessa vakuutusta ei ole rajattu vain terveysmittauksiin, vaan se on voimassa kaikessa vapaaehtoisten toteuttamassa terveys- ja sairaanhoitotyössä. Tässäkään tapauksessa vakuutettuina eivät ole työntekijät, joiden katsotaan olevan työsuhteessa liittoon, piirin tai yhdistykseen.

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa kolmannelle osapuolelle liiton sekä sydänyhteisön tapahtumissa sekä toiminnasta aiheutuvia henkilö- tai esinevahinkoja enintään 1 000 000 eurolla. Vakuutuksen omavastuu on 2 000 euroa.

Yhdistyksen muut mahdolliset vakuutukset

Liiton tarjoama tapaturma- ja vastuuvakuutus eivät aina kata kaikkia yhdistysten vakuutustarpeita. Yhdistyksen lisävakuuttamistarpeet liittyvät mm. työsuhteessa olevien henkilöiden, yhdistysten omaisuuden vakuuttamiseen, mahdolliseen talkoovakuutukseen sekä mahdollisiin matka- ja matkatavaravakuutuksiin.

Talkoovakuutus on vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, joka on voimassa Suomessa tehtävässä palkattomassa talkootyössä. Talkoovakuutuksen yhdistys tarvitsee silloin kun yhdistyksen toteuttaa talkootöillä esimerkiksi omistamansa rakennuksen kunnostustöitä. Talkoovakuutuksen vakuutusmaksuun vaikuttavat korvaussummien suuruus, vakuutettavien henkilöiden lukumäärä ja vakuutusajan pituus. Talkoovakuutusta sekä kaikkea muuta lisävakuutusturvaa voit tiedustella kaikista vakuutusyhtiöistä.

Miten toimia vahingon sattuessa?

Vahingon sattuessa voit tehdä vahinkoilmoituksen puhelimitse soittamalla numeroon 010 195 104 tai LähiTapiolan verkkosivuilla www.lahitapiola.fi/yritys → ilmoita vahingosta. Tapaturmavahinkoilmoitusta varten tarvitset aina vakuutusnumeron 353-4828593-T. Vahinkoilmoitus kannattaa vahingon sattuessa tehdä aina, vaikka kuluja tapaturmasta ei syntyisi vahinkohetkellä. Joskus kun vammat saattavat olla piileviä. Vahinkohetkellä tehty vahinkoilmoitus auttaa huomattavasti asian selvittelyä tulevaisuudessa.

Kannattaa muistaa, että korvauksenhakijan tulee hakea sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset Kelasta ennen korvauksien hakemista LähiTapiolasta. Korvaus Kelasta on haettava myös sairaankuljetusten osalta (esim. matkat tutkimuksiin ja hoitoihin omalla autolla tai taksilla). Vakuutusyhtiö ei useinkaan halua tositteita vahinkoilmoituksen liitteinä nähdä, mutta kaikki vahinkoon liittyvät tositteet tulee säilyttää vuoden ajan. Vakuutusyhtiö kysyy näitä, jos he kokevat, että asiaa pitää tarkemmin selvittää.

Milloin vakuutukset olivatkaan voimassa ja mistä saan apua?

Tapaturma- ja potilasvakuutus on voimassa kaikilla kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä liiton, piirin tai yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa, kerhoissa tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa sekä näihin välittömästi liittyvillä matkoilla. Tärkeää on, että tapahtuman, kerhon tai tilaisuuden tulee olla yhdistyksen virallista toimintaa. Tämän vuoksi vakuutusehdoissa on siis maininta “toimintasuunnitelman mukainen toiminta”. Tämä suunnitelmallisuus pitää pystyä tarvittaessa näyttämään toteen esimerkiksi sillä, että tapahtumaa tai toimintoa on käsitelty yhdistyksen tai hallituksen kokouksessa tai tapahtuma löytyy yhdistyksen tapahtumakalenterista tai toimintasuunnitelmasta.

Jos vakuutusasioista jäi vielä jokin askarruttamaan, voit olla yhteydessä liiton talousjohtaja Ville Saloon.

Tarkemmat vakuutusohjeet löydät täältä.

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut