Hyppää sisältöön
Etusivu / Varainhankinta / Rahankeräyslaki

Rahankeräyslaki

Uusi rahankeräyslaki astui voimaan 1.3.2020. Täältä löydät tietoa uudesta rahankeräyslaista yhdistyksen varainhankinnan kannalta katsottuna. Mukava, että aihe kiinnostaa sinua!

Niina Suominen, Asiantuntija, tuotemyynti
Julkaistu 19.3.2020
Päivitetty 27.6.2024

Uusi rahankeräyslaki astui voimaan 1.3.2020. Uusi laki valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana kansalaisjärjestöjä, kansalaisaktiiveja ja muita sidosryhmiä kuultiin ministeriön järjestämissä erilaisissa kuulemistilaisuuksissa. Tasavallan presidentti vahvisti uuden rahankeräyslain 5.9.2019.

Kaikki rahankeräysluvat myönnetään jatkossa toistaiseksi voimassa olevina. Näiden rinnalle tulee ilmoituksenvaraisesti järjestettävät pienimuotoiset kansalaiskeräykset eli pienkeräykset. Nykyisistä määräaikaisista, keräyskohtaisista rahankeräysluvista luovutaan kokonaan.

Miten lakiuudistus vaikutti sydänyhteisön varainhankintaan? 

Lakiuudistus helpottaa ja sujuvoittaa rahankeräyksiä huomattavastiUudistuksen tavoitteena oli samalla vastata meidän järjestöjen erilaisiin rahankeräystarpeisiisekä mahdollistaa ns. pienten kertaluontoisten keräysten järjestäminen.  

Uuden lain myötä rahankeräyksen järjestämiseksi tarvitaan jatkossa: 

 1. Poliisihallituksen myöntämä toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa tai 
 2. paikalliselle poliisilaitokselle tehtävä ilmoitus pienkeräyksen järjestämisestä  

Yksittäisissä, lyhytaikaisissa keräyksissä toimii hyvin pienkeräyksen järjestäminen. Se mahdollistaa kolme kuukautta kestävän keräyksen 10 000 euroon asti. Pienkeräystä varten tehdään pienkeräysilmoitus poliisilaitokselle. Mikäli haluat toteuttaa laajempaa ja monimuotoisempaa rahankeräystoimintaa, suosittelemme oman rahankeräysluvan hakemista Poliisihallitukselta. 

Uuden lain myötä myös hakemusmenettely keventyy mm. siltä osin, ettei hakijan tarvitse kertoa yksityiskohtaista tietoa keräystavoista. Erityisesti palveluntarjoajien mukanaan tuomien uusimpien maksutapojen ja muiden teknologioiden hyödyntämisen arvioidaan olevan jatkossa helpompaa, kun jatkossa heitä ei tarvitse ilmoittaa käytännön toimeenpanijoiksi.

Sydänliitolle on myönnetty 14.9.2020 uusi toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa. Rahankeräyslupa RA/2020/1053 on voimassa 1.1.2021 alkaen koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Sydänliiton aiempi rahankeräyslupa on voimassa vuoden 2020 loppuun, joten vuoden 2020 rahankeräysten tilityksessä toimitaan nykyisen lupakäytännön mukaisesti ja keräystuotot raportoidaan aiemman käytönnön mukaan myös esimerkiksi lipaskeräyksen osalta.

Voitte siis myös jatkossa toteuttaa lipaskeräyksen Sydänliiton rahankeräysluvan alla. Lipaskeräyksessä maksutapoina on rahalipas, yhdistyskohtainen Mobile Pay -numero ja korttimaksulaite, jonka yhdistys voi hankkia erikseen.

Keräysvaihtoehdot uudessa rahankeräyslaissa

Toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa

 • tarvitaan toimintaan, jossa pyydetään yleisöltä vastikkeettomia rahalahjoituksia
 • voidaan myöntää yleishyödyllistä toimintaa harjoittaville yhteisöille ja säätiöille sekä tietyille laissa erikseen mainituille tahoille 
 • myönnetään toistaiseksi voimassa olevana Poliisihallituksen toimesta
 • pääsääntönä on kerättyjen varojen käyttäminen yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan

Pienkeräys 

 • on uusi rahankeräysmuoto, josta tehdään kirjallinen ilmoitus poliisilaitokselle viimeistään viisi päivää ennen keräyksen alkamista
 • mahdollistaa enimmillään 10 000 euron keräyksen, jonka täytyttyä keräys tulee keskeyttää
 • saa kestää kerrallaan enintään 3 kuukautta
 • voi järjestää pääasiassa samat tahot, jotka voivat saada rahankeräysluvan
 • järjestäjä eli pienkerääjä voi järjestää enintään kaksi pienkeräystä kalenterivuoden aikana 
 • järjestäjältä tai keräystarkoitukselta ei edellytetä yleishyödyllisyyttä, mutta menettelyn tavoitteena on kansalaistoiminnan aktivoiminen 
 • ei voida järjestää esimerkiksi elinkeinotoiminnan tukemiseen tai oikeushenkilön varallisuuden kartuttamiseen 

Vuosi-ilmoitus ja tilitys

Vuosi-ilmoitusten ja kertailmoitusten sekä keräystilitysten avulla Poliisihallitus ja poliisilaitokset seuraavat varojen lainmukaista käyttöä, keräyskulujen kohtuullisuutta ja keräysvarojen päätymistä kohteeseen, johon ne on ilmoitettu käytettäväksi.  

Rahankeräysluvan haltijan tulee tehdä vuosittain Poliisihallitukselle ilmoitus rahankeräysten järjestämisestä, keräystuotosta ja tuoton käyttämisestä sekä vuosisuunnitelma tulevista rahankeräyksistä. Vuosisuunnitelma annetaan viimeistään kaksi kuukautta ennen seuraavan tilikauden alkamista sekä vuosi-ilmoitus kerätyistä varoista  ja niiden käytöstä tehdään kuusi kuukautta keräysluvan päättymisestä. 

Pienkeräyksestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisilaitokselle viisi päivää ennen keräyksen alkamista. Ilmoitus voidaan tehdä myös sähköisesti. Tilitys ja ilmoitus keräyksen tuotosta tehdään kahden kuukauden kuluessa keräyksen päättymisestä.

 

Syvennä tietojasi

Rahankeräyslaki 863/2019

 

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut