Hyppää sisältöön
Etusivu / Hallituksen toiminta / Sydänliiton rakenne ja varsinaiset kokoukset

Sydänliiton rakenne ja varsinaiset kokoukset

Sydänliiton rakenne on kolmiportainen, ja lähtökohtaisesti henkilö- tai kannatusjäsen kuuluu Sydänliitossa joko paikalliseen sydänyhdistykseen tai valtakunnalliseen sydänjärjestöön (Sydän-ja keuhkosiirrokkaat Syke, Karpatiat, Sydänlapset ja -aikuiset).

Anna Autio, järjestökoordinaattori
Julkaistu 3.4.2020
Päivitetty 5.6.2024

Sydänliiton rakenne

Sydänyhdistykset ovat jäsenenä alueellisissa jäsenjärjestöissä eli sydänpiireissä/-alueissa, jotka tarjoavat tukea ja apua niiden toimintaan. Sydänpiirit/-alueet ja valtakunnalliset sydänjärjestöt ovat Sydänliiton jäseniä.

 • Henkilöjäsenet voivat poikkeuksellisesti olla sydänpiirin/-alueen suoria jäseniä, mikäli heidän aikaisempi paikallisyhdistyksensä on purkautunut ja on yhteisesti päätetty soveltaa joustomallia.

Sydänyhdistyksen asioista päättävät sen jäsenet varsinaisissa kokouksissa (kevät-ja syyskokouksissa tai vuosikokouksessa). Jokaisella jäsenellä on aloiteoikeus, puhe-ja läsnäolo -oikeus sekä äänioikeus yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.

Sydänpiirin/-alueen asioista päättävät sydänyhdistykset. Sydänliitossa päätöksiä tekevät sydänpiirit/-alueet ja valtakunnalliset sydänjärjestöt. Sydänpiirien/-alueiden ja Sydänliiton kokouksissa äänivaltaa käyttävät niiden jäsenjärjestöjen kokouksessaan valitsemat edustajat.

Varsinaiset kokoukset

 • valitaan hallitus, toiminnantarkastajat sekä muut toimihenkilöt
 • vahvistetaan tilintarkastus ja päätetään hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä
 • hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • päätetään suurista asioista, kuten yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, ns. kevennettyyn tilinpitoon siirtymisestä tai yhdistyksen lakkauttamisesta.

Yhdistyksen hallitus voi järjestää varsinaisen kokouksen sääntöjen määräämänä ajankohtana, kun hallitus kokee sen tarpeelliseksi tai jos 1/10 yhdistyksen jäsenistä vaatii kokouksen järjestämistä.

Kokouskutsussa on käytävä ilmi kokouksen perustiedot (kuka, mitä, missä, milloin, kenelle) sekä mitä asioita kokouksessa käsitellään. Mikäli edetään säännöissä määrätyn asialistan mukaan, riittää maininta sääntömääräisten asioiden käsittelystä. Esityslistalle saa ja tulee lisätä muita tärkeitä asioita omalla otsikollaan (ks. lista yllä) eli ei otsikolla ”Muut asiat”. Normaalista poikkeavat asiat on erikseen mainittava kokouskutsussa, jotta niistä voidaan päättää kokouksessa.

Sääntömuutoksen käsittelystä kerrotaan tässä artikkelissa: Sydänyhdistyksen sääntömuutos.

Hallitus on vastuussa yhdistyksen toiminnasta varsinaisten kokousten välillä

Varsinaisten kokousten välillä yhdistyksen, sydänpiirin ja Sydänliiton toimintaa ohjaavat niiden hallitukset. Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta kollektiivina. Hallituksen jäsenet ovat yhdessä vastuussa hallituksen tekemistä päätöksistä. Yhdistyksen kevät- tai vuosikokous myöntää hallitukselle vastuuvapauden edellisen kauden päätöksistä, mikäli niissä ei ole huomautettavaa.
Hallituksen tehtäviä lain ja sydänyhdistyksen sääntöjen mukaan:

 • Lain ja sääntöjen mukaisesta toiminnasta huolehtiminen
 • Varsinaisten kokousten (kevät-ja syyskokous tai vuosikokous) valmistelu ja järjestäminen
 • Toiminnan johtaminen ja kehittäminen, varsinaisen kokouksen päätösten toimeenpano (esim. toimintasuunnitelman toteuttaminen), juoksevien asioiden hoitaminen
 • Kirjanpidosta ja varainhoidosta huolehtiminen, avustusten hakeminen ja tilittäminen ja testamenttien vastaanottaminen
 • Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan avustaminen, tilinpäätöksen allekirjoittaminen
 • Yhteydenpito jäsenistöön ja sekä sydänpiiriin ja Sydänliittoon
 • Yhdistyksen edustaminen: yhdistyksen nimenkirjoittajat, edustaminen oikeudessa, sopimusten teko
 • Jäsenluettelon ylläpitäminen Kilta-järjestelmässä ja uusien jäsenten hyväksyminen
 • Toimiminen mahdollisten työntekijöiden esimiehenä

Hallituksen jäsenten yleisiä rooleja sydänyhdistyksissä

 • Vastuu yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan johtamisesta: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja
 • Vastuu viestinnästä ja yhteydenpidosta jäsenistöön: jäsenvastaava, verkkosivuvastaava, viestintävastaava
 • Vastuu eri toimintamuodoista ja niiden kehittämisestä: liikuntavastaava, vertaistukivastaava, matkavastaava, ruokavastaava, sydänkerhon edustaja

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut