Hyppää sisältöön
Etusivu / Hallituksen toiminta / Sydänyhteisön rakenne ja varsinaiset kokoukset

Sydänyhteisön rakenne

Sydänyhteisön rakenne on kolmiportainen ja jäsen kuuluu sydänyhteisössä aina joko paikalliseen sydänyhdistykseen tai yhteen kolmesta
valtakunnallisesta sydänjärjestöstä (Sydän-ja keuhkosiirrokkaat Syke, Karpatiat, Sydänlapset ja-aikuiset). Sydänyhdistykset ovat jäsenenä sydänpiireissä, jotka tarjoavat niiden toimintaan apua ja tukea eri tavoilla. Sydänpiirit ja valtakunnalliset sydänjärjestöt ovat Sydänliiton jäseniä.
Sydänyhdistyksen asioista päättävät sen jäsenet varsinaisissa kokouksissa (kevät-ja syyskokouksissa tai vuosikokouksessa). Jokaisella jäsenellä on aloiteoikeus, puhe-ja läsnäolo -oikeus sekä äänioikeus yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Sydänpiirin asioista päättävät sydänyhdistykset. Sydänliitossa päätöksiä tekevät sydänpiirit ja valtakunnalliset sydänjärjestöt. Sydänpiirien ja Sydänliiton kokouksissa äänivaltaa käyttävät niiden jäsenjärjestöjen valitsemat edustajat.

Varsinaiset kokoukset

 • valitaan hallitus, toiminnantarkastajat sekä muut toimihenkilöt
 • vahvistetaan tilintarkastus ja päätetään hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä
 • hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • päätetään suurista asioista, kuten yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen lakkauttamisesta.

Yhdistyksen hallitus voi järjestää varsinaisen kokouksen sääntöjen määräämänä ajankohtana, kun hallitus kokee sen tarpeelliseksi tai jos 1/10 yhdistyksen jäsenistä vaatii kokouksen järjestämistä.

Kokouskutsussa on käytävä ilmi kokouksen perustiedot (kuka, mitä, missä, milloin, kenelle) sekä mitä asioita kokouksessa käsitellään. Mikäli edetään säännöissä määrätyn asialistan mukaan, riittää
maininta sääntömääräisten asioiden käsittelystä. Normaalista poikkeavat asiat on erikseenmainittava kokouskutsussa, jotta niistä voidaan päättää kokouksessa.

Hallitus on vastuussa yhdistyksen toiminnasta varsinaisten kokousten välillä

Varsinaisten kokousten välillä yhdistyksen, sydänpiirin ja Sydänliiton toimintaa ohjaavat niiden hallitukset. Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta kollektiivina. Hallituksen jäsenet ovat yhdessä vastuussa hallituksen tekemistä päätöksistä. Yhdistyksen kevät- tai vuosikokous myöntää
hallitukselle vastuuvapauden edellisen kauden päätöksistä, mikäli niissä ei ole huomautettavaa.
Hallituksen tehtäviä lain ja sydänyhdistyksen sääntöjen mukaan:

 • Lainmukaisesta toiminnasta huolehtiminen
 • Varsinaisten kokousten (kevät-ja syyskokous tai vuosikokous) valmistelu ja järjestäminen
 • Toiminnan johtaminen ja kehittäminen, varsinaisen kokouksen päätösten toimeenpano (esim. toimintasuunnitelman toteuttaminen), juoksevien asioiden hoitaminen
 • Kirjanpidosta ja varainhoidosta huolehtiminen, avustusten hakeminen ja testamenttien vastaanottaminen
 • Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan avustaminen, tilinpäätöksen allekirjoittaminen
 • Yhteydenpito jäsenistöön ja muuhun sydänyhteisöön (sydänpiiriin ja Sydänliittoon)
 • Yhdistyksen edustaminen: yhdistyksen nimenkirjoittajat, edustaminen oikeudessa, sopimusten teko
 • Jäsenluettelon ylläpitäminen Kilta-järjestelmästä ja uusien jäsenten hyväksyminen
 • Toimiminen mahdollisten työntekijöiden esimiehenä Hallituksen jäsenten yleisiä rooleja sydänyhdistyksissä
 • Vastuu yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan johtamisesta: puheenjohtaja,varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja
 • Vastuu viestinnästä ja yhteydenpidosta jäsenistöön: jäsenvastaava, verkkosivuvastaava, viestintävastaava
 • Vastuu eri toimintamuodoista ja niiden kehittämisestä: liikuntavastaava, vertaistukivastaava,matkavastaava, ruokavastaava, sydänkerhon edustaja

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut