Hyppää sisältöön
Etusivu / Laki ja säännöt / Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt

Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt

Sydänyhdistysten uudet mallisäännöt ovat valmistuneet sopivasti vuoden 2024 alkuun. Tältä sivulta löydät ohjeita ja aineistoja. Kerromme myös, miten säännöt ja lait ohjaavat yhdistyksen toimintaa ja miten mallisäännöt otetaan käyttöön.

Anna Autio, järjestökoordinaattori
Julkaistu 1.1.2024
Päivitetty 12.4.2024

Mikä ohjaa yhdistyksen toimintaa?

Suomen perustuslain yhdistymisvapauden mukaan kaikki Suomessa asuvat voivat perustaa yhdistyksen ilman viranomaisen lupaa. Kaikilla on oikeus liittyä tai olla liittymättä yhdistyksiin. Tämä yhdistymisvapaus on yksi perustuslakiin säädetyistä perusoikeuksista. Sydänyhdistysten, kuten kaikkien muidenkin rekisteröityjen yhdistysten, toimintaa ohjaavat yhdistyslaki, yhdistyksen säännöt sekä yhdistyksen omat päätökset. Yhdistyslaki uudistui vuonna 2023.

Sydänyhdistyksiä koskevat yhdistyksen rekisteröintiin liittyvät velvoitteet. Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään yhdistysrekisteriin pitää siis tehdä yhdistysten perus-, muutos- ja purkautumisilmoitukset. Esimerkiksi yhdistyksen nimenkirjoittajien muutoksista on aina tehtävä muutosilmoitus yhdistysrekisteriin. Yhdistyksen nimen tai sääntöjen muutos puolestaan vaatii sääntömuutosilmoituksen. Yhdistyslain lisäksi yhdistyksiä sitoo muukin Suomen lainsäädäntö, kuten kirjanpito-, tilintarkastus- ja henkilötietoja säätelevä henkilötietolaki.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyslaki ei monessakaan asiassa ole kovin yksityiskohtainen. Laki sisältää pääosin erilaisia minimivaatimuksia tai reunaehtoja. Tarkempia ohjeita voidaan antaa lakia täydentävissä asetuksissa. Ehdottomia vaatimuksia yhdistyslakiin on kuitenkin kirjattu vähän. Tämän vuoksi yhdistyksen omat säännöt ovat tärkein yhdistyksen toimintaa ohjaava asiakirja, sillä antavat yhdistyslakia tarkemmat määräykset yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista. Säännöt eivät voi olla ristiriidassa yhdistyslain kanssa, mutta niiden tulee täsmentää niitä asioita, jotka laki jättää auki. Useimpiin yhdistyksen arkea koskettaviin asioihin löytyykin ratkaisu yhdistyksen säännöistä. Oman yhdistyksen säännöt on siis syytä tuntea hyvin.

Suomen Sydänliito laatii sydänyhdistyksen mallisäännöt, joita suurin osa sydänyhdistyksistä noudattaa. Yhdistyksen säännöissä määritellään yhdistyksen tarkoitus eli miksi yhdistys on olemassa. Kun tarkoitus ja säännöt yleensä ovat valitulla hallituksella kirkkaana mielessä, yhdistys toimii paremmin tarkoituksensa toteuttamista varten. Sääntöjen lisäksi yhdistyksen ja hallituksen toimintatapoja voidaan täsmentää hallinto- tai muilla yhteisesti sovituilla pelisäännöillä.

Yhdistyksen päätöksenteko

Kaikista yhdistyksen asioista päättävät viime kädessä yhdistyksen jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokous on siis yhdistyksen ylin päättävä elin. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle sääntöjen mukaisesti käytetyistä mallisäännöistä riippuen yksi tai kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen säännöissä määrätään myös siitä, mitä asioita ainakin pitää käsitellä sääntömääräisissä kokouksissa.

Hallituksen kokous on puolestaan yhdistyksen kokouksessa valitun toimielimen kokous. Kannattaa pitää mielessä, että hallituksen tärkein tehtävä on toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätöksiä. Hallitus ei siis voi esimerkiksi päättää muuttaa vuoden toimintaa ohjaavia dokumentteja (esimerkiksi toimintasuunnitelmaa) kesken vuoden tai muuttaa omaa kokoonpanoaan ilman yhdistyksen kokouksen päätöstä. Yhdistyksen säännöissä kerrotaan, miten ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, mikäli aikaisemmin hyväksyttyihin suunnitelmiin tulee niin merkittäviä muutoksia, että niille halutaan hakea yhdistyksen kokouksen siunaus.

Sääntömuutokset ja mallisäännöt

Sydänyhdistyksen sääntömuutos tehdään yhdistyksen tällä hetkellä voimassa olevia sääntöjä noudattaen. Sääntöjen muuttamisesta on oma pykälä säännöissä, ja yleensä sääntöjen muuttaminen vaatii tietynsuuruista kannatusta yhdistyksen kokouksessa. Kun yhdistys on kokouksessaan käsitellyt sääntöjen muuttamisen asianmukaisesti ja päättänyt muuttaa sääntöjään, muuttamisesta täytyy aina tehdä ilmoitus yhdistysrekisteriin. Ilmoitus on maksullinen, mutta ennakkotarkistettujen mallisääntöjen käyttäminen alentaa hintaa. Sydänyhdistys maksaa itse muutosmaksun. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen.

Suomen Sydänliitto on laatinut  kahdet mallisäännöt sydänyhdistyksille. Patentti- ja rekisterihallitus on ennakkotarkastanut kahden kokouksen säännöt joulukuussa 2023 ja yhden kokouksen säännöt helmikuussa 2024. Jos yhdistys hyväksyy itselleen näiden mallisääntöjen mukaiset uudet säännöt, lisätään sääntömuutosilmoitukseen jompi kumpi alla olevista diaarinumeroista.

  • Kahden kokouksen mallisääntöjen diaarinumero on 2023/776910Y
  • Yhden vuosikokouksen mallisääntöjen diaarinumero on 2024/803273Y

Suomen Sydänliitto suosittelee yhdistyksille kahden kokouksen mallisääntöjä, jotta yhdistyksen hallinnon tehtävät jakautuvat vuodelle tasaisemmin. Tämä toki lisää byrokratiaa jonkin verran.

Tältä sivulta löytyvät mallisäännöt siis kopioidaan yhdistyksen säännöiksi, mutta niihin lisätään oman yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Samalla kertaa voi tehdä yhdistyksen nimenmuutoksen, sillä sekin on sääntömuutos, mikäli siitäkin on asianmukainen yhdistyksen kokouksen päätös.

Jos yhdistys haluaa muuttaa sääntöjään, mutta noudattaa ennakkotarkastettuja mallisääntöjä vain osittain, se voi näin tehdä. Silloin yhdistys laatii itselleen omat säännöt mallisääntöjä mukaillen haluamiltaan osin. Yhdistys voi ennakkotarkastuttaa sääntöluonnoksen itse PRH:ssa tai lähettää säännöt tarkastamattomina ilmoituksen mukana. PRH:n ennakkotarkastus on maksullinen. Ennakkotarkastamattomien sääntöjen ilmoittaminen on kalliimpaa kuin tarkastettujen. Jos uusissa säännöissä on lainvastaisia määräyksiä, PRH pyytää yhdistystä korjaamaan sääntöjä, ja sääntöjen rekisteröinti viivästyy. Tutustu PRH:n verkkosivuihin rekisteröidylle yhdistyksille.

Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen eli kaksikielinen. Siirry PRH:n ohjeeseen kaksikielisistä yhdistyksistä.

Mistä lisätietoja?

Jäikö joku askarruttamaan tai haluatko vielä varmistaa, että toiminta teillä menee sääntöjen ja lain mukaan? Sydänyhdistyksen sääntöihin sekä yhdistyksen päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sydänpiirinne toiminnanjohtajaan tai Sydänliiton järjestöpäällikköön Otto Pasmaan (otto.pasma@sydanliitto.fi) tai järjestökoordinaattoriin Anna Autioon (anna.autio@sydanliitto.fi).

Alta löydät ennakkotarkastetut mallisäännöt.

Sydänyhdistyksen mallisäännöt, yksi sääntömääräinen kokous

Sydänyhdistyksen mallisäännöt, kaksi sääntömääräistä kokousta 

Muita ohjeita ja lainsäädäntöä:

Yhdistysrekisterin ohjeet sääntömuutoksen tekoon

Kirjanpitolaki

Yhdistyslaki

Valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten tilinpidosta (pienten yhdistysten kevennetty tilinpito)

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut