Hyppää sisältöön
Kaikki Sydänturvallisuus

Elvytyskoulutus koululaisille

Tornion Sydänyhdistys palkittiin Liekki-järjestötyöpalkinnolla 2020 elvytyskoulutus koululaisille -toiminnasta. Yhteistyö sairaanhoitopiirin ja Tornion SPR:n kanssa oli onnistunutta, josta kertovat koulutettujen oppilaiden valtava määrä. Koulutukset saivat paljon näkyvyyttä alueellisesti. Toimintaa on päätetty jatkaa.

Markku Holmi
Julkaistu 13.11.2020
Päivitetty 19.11.2020

Kesto

Riippuen koulutettavien oppilaiden määrästä. Torniossa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen käytettiin aikaa 77 tuntia.

Valmistelut

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoidon kenttäjohtaja Juha Buska ehdotti yhteistyötä, että koulutettaisiin kaikki Tornion lukiolaiset ja yläkoulun yhdeksäs luokkalaiset. Yhteistyökumppaniksi lupautui myös Tornion SPR:n paikallisosasto. Toiminnan suunnitteluun meni kahdeksan tuntia. Päämääränä oli hyvin korkeatasoinen ja kiinnostava koulutus. Suunnittelu onnistui hyvin.

Koulutuksen sisältö: kesto 90 min sisältäen teorian, opetusvideon/fiktiivisen elokuvan; tositapahtumana saksalainen video hengityksen pysähtyminen sairaalan osastolla ja onnellinen päätös. Tärkeimpänä 20 minuutin käytännön painallus-puhallus-elvytysharjoitus, jotta koulutettavat saivat todellisen tuntuman, kuinka raskasta on elvyttäminen. Loppuun varattiin aikaa 10 minuuttia kysymyksille ja palautteille.

Ennen varsinaisia koulutuksia pidettiin harjoituskoulutus 5. luokkalaisille, jotta saatiin tarkistettua aikataulun esim. nukkejen täyttämisen osalta. Käytännön harjoituksen onnistui hyvällä yhteistyöllä.

Tornion Sydänyhdistys haki ja sai apurahaa Vappu ja Oskari Yli-Perttulan säätiöltä vuosiksi 2018-2019 yht. 13 870,94 €.

Toteutus

Toimintaa toteutti 10 henkilön tiimi, joka koostui SPR:n ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoidon kouluttajista ja Tornion Sydänyhdistyksen hallituksen jäsenistä. Sydänyhdistyksen aktiivit avustivat koulutuspaikan järjestelyissä, nukkejen täytössä ja desinfioinnista luokkien vaihtuessa ja painallus-puhallusharjoituksissa. Avustajia oli hyvä olla riittävästi, koska koulutettavissa ryhmissä oli 18-27 osallistujaa. Tärkeät yhteistyötahot olivat Tornion koulut ja kyläyhdistykset, jotka lähtivät innolla mukaan hankkeeseen.

Elvytyskoulutuksia oli yhteensä 51 kokoontumiskertaa vuosien 2018-2019 aikana. Elvytyskoulutuksiin osallistui yhteensä 872 henkilöä, joka koostui kaikista lukiolaisista ja yläkoulun yhdeksäs luokkalaista sekä kahdeksan kyläyhdistyksen väestä.

Toiminnasta tiedotettiin sähköpostilla ja tekstiviestein sekä sydänyhdistyksen verkkosivuilla.

Materiaalit ja välineet

Apurahan avulla saatiin kustannettua kouluttajien palkkiot, 30 Mini-Anne -nukkea, ilmatiet, suunsuojat, desinfiointiaineet, harjoitusdefibrillaattorin elektrodit ja liimapinnat, avaimenperät ja elvytysoppaan sekä opetusmateriaalit. Tornion Sydänyhdistys lahjoitti lisäksi 8 kpl eijastavia kilpiä kylätaloille, ”Kiinteistössä defibrillaattori ”.

Jokaiselle osallistujalle annettiin lopuksi avaimenperä, joka sisälsi elvytysliinan ja Kenttäjohtaja Juha Buskan suunnitteleman haitarimallisen elvytysoppaan.

Vinkit

  • Tornion Sydänyhdistyksen toiminta tuli tunnetuksi joka tilaisuuden esittelyosuudessa.
  • Elvytyskoulutus sai laajaa näkyvyyttä alueella. Lounais-Lappi kaupunkilehti teki koko sivun jutun koulutuksesta. Radio Yle Kemi oli paikalla aamupäivän ja välitti suorana lähetyksenä ohjelman paikan päältä. Lapin alueuutisissa oli video koulutuksesta, joka näytettiin myös Ylen aamuteeveessä.
  • Koulutuksesta saatiin erittäin hyvää palautetta opettajilta, oppilailta ja kyläyhdistyksiltä.
  • Koulutuksessa vierailivat kaupungin edustaja, LPKS:n ensihoidon ylilääkäri Petra Portaankorva ja vapaana olleet ambulanssit, jotka seurasivat painalluselvytystä.
  • Yhdellä koulutuskerralle mukana oli aviopari, jotka kertoivat siitä, kuinka vaimo oli saanut miehen elvytettyä kaksi kertaa kotona. He korostivat elvytystaidon tärkeyttä.
  • Kannustus muille yhdistyksille: Rohkeutta toteuttaa yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja muiden keskeisten kumppaneiden kanssa elvytyskoulutus, joka sisältää elvytystaidon opettamista nuorille ja maaseudun asukkaille, äkkielottoman tunnistamisen, maallikkoelvytyksen merkityksen, painallus-puhallus -tekniikan oppimisen Mini-Anne -elvytysnukeilla sekä oppia tunnistamaan ja käyttämään defibrillaattoria.
  • Elvytysopetusta tehtiin kansallisen Käypä hoito- ja Suomen elvytysneuvoston suositusten mukaisesti.

Koulutus ja sen rakentaminen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut kantava voima ja muistuttaa siitä, että yhdessä olemme vahvoja ja yhdessä saamme aikaan vaikka mitä – vain taivas on rajana!

Lisätietoa

Tornion Sydänyhdistys Ry, Hilkka Rantamölö, hilkka.rantamolo@gmail.com, p. 040 847 3894

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut