Hyppää sisältöön
Etusivu / Materiaalia päihteiden hallinnan ohjaukseen
Tuija Pusa, Asiantuntija, ravitsemus ja elintapamuutoksen tuki
Julkaistu 7.10.2021
Päivitetty 27.1.2023

Tupakka ja nuuska

Savuttomuusohjauksen aikana ohjaaja voi seurata yhdessä ohjattavan kanssa savuttomuuspolku-kuvaa, jossa tupakoinnin lopetusta havainnollistetaan ohjausprosessin näkökulmasta. Valmiita apukysymyksiä löytyy Pohdittavaa savuttomuuspolun vaiheisiin -kuvasta, jota voidaan tutkia yhdessä ohjattavan kanssa muutosprosessin eri vaiheissa.

Harkintavaiheessa olevan ohjattavan kanssa Mitä saat tupakoinnin tilalle? – tai Tupakoinnin lopettamisen terveyshyödyt -kuvat vahvistavat savuttomuuden positiivisia vaikutuksia. Fagerströmin testilomake auttaa testaamaan tupakoijan nikotiiniriippuvuuden astetta. Testi löytyy myös verkossa täytettävänä.

Suunnitteluvaiheessa olevan ohjattavan kanssa OTA-tupakka-lomake auttaa suunnitelman konkretisoimista ja seurantaa. Tupakoinnin lopetuskynnystä voidaan madaltaa suunnitelmassa myös tupakointia vähentämällä tai lopettamista kokeilemalla.

Nikotiinikorvaushoito lisää tupakoinnin lopettamisen onnistumisprosenttia. Nikotiinikorvaushoitotuotteita on monenlaisia. Vieroitusoireiden hallinta -kuvaa voi myös hyödyntää lopetuksen tullessa ajankohtaiseksi.

Tupakoinnin lopetus on ohjattavalle pitkällinen prosessi ja vaatii onnistuakseen monesti useamman yrityskerran. Ohjaaja saa edellisistä ohjausmateriaaleista vinkkejä myös repsahdusvalmennukseen ja repsahdustilanteiden ennakointiin osana pitkäjänteistä savuttomuusohjausta.

Tupakoinnin lopettamiseen voi asiakkaalle suositella stumppi.fi-sivuja.

Lue lisää: Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito, Käypä hoito -suositus 2018, Duodecim

Alkoholi

Alkoholin käytön haitallisuutta voidaan tarkentaa avoimien kysymysten kautta. Suositelluista kysymyksistä saa lisätietoa Alkoholin käytön haitallisuuden arviointi – Apukysymyksiä ohjaajalle -kuvasta.

Kuinka monta alkoholiannosta juot?, Alkoholiannosten energia ja Alkoholin energiavertailu -kuvat havainnollistavat erilaisten alkoholijuomien ja määrien sisältämiä alkoholiannoksia ja niiden energiapitoisuuksia.

Päihdelinkki.fi ja EHYT ry:n sivut sisältävät myös työvälineitä päihdetyöhön, mm. Audit-Alkoholin käytön riskit -testin.

Lue lisää: Alkoholiongelmat, Käypä hoito -suositus 2018, Duodecim