Hyppää sisältöön
Etusivu / Materiaalia unen huollon ja stressinhallinnan ohjaukseen

Materiaalia unen huollon ja stressinhallinnan ohjaukseen

Riittävä uni ja stressinhallinta ovat hyvinvoinnin kivijalkoja.

Tuija Pusa, Asiantuntija, ravitsemus ja elintapamuutoksen tuki
Julkaistu 7.10.2021
Päivitetty 5.4.2023

Stressinhallinta

Stressinhallinta on tärkeä terveyden avaintekijä. Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan haitallista stressiä voidaan pitää verenpainetta tai ylipainoa vastaavana terveyden riskitekijänä.

Stressikokemuksen arviointiin soveltuu oma jaksamisjana, jonka avulla ohjattava voi arvioida subjektiivista stressikokemustaan ja sen alkuperää.

Jos muutosohjauksessa keskitytään stressinhallintaan, Stressin tunnusmerkit -kuva ja Stressin hallintakeinot -kuva auttavat havainnollistamaan niitä ohjauksessa. Tavoitteena on saada ohjattava pohtimaan omaa stressinhallintaansa positiivisten hallintakeinojen kautta.

Muutosohjausta voi syventää OTA-stressihallinta-lomakkeen avulla, jossa ohjattavalle räätälöidään oma stressinhallintasuunnitelma. Lisävinkkejä ja motivoivia apukysymyksiä ohjaajalle aiheen käsittelyyn löytyy Stressikokemuksen arviointi -kuvasta.

Asiakkaalle lukuvinkiksi: Vinkkejä stressin ja kielteisten tunteiden hallintaan.

Unen huolto

Ohjattavan mahdollisen univajeen arviointi on tärkeä osa elintapaohjausta. Pitkäkestoinen univaje altistaa useille somaattisille ja psyykkisille sairauksille sekä heikentää elämänlaatua. Univaje vaikuttaa voimakkaasti myös ruokahaluun ja painonhallintaan.

Keskeistä on ohjattavan tilapäisen unettomuuden kroonistumisen ehkäiseminen ja omatoimiseen unihuollon tukeminen.

Unettomuuden taustatekijöiden tunnistaminen on hyvä alku ohjaukselle ja sitä voi syventää arvioimalla ohjattavan omia unen huoltokeinojaan.

Ohjauksessa on hyvä painottaa riittävän unen terveysvaikutuksia ja aiheesta kiinnostuneille ohjattaville voi tulostaa OTA-uni-lomakkeen oman unenhuoltosuunnitelman kirjaamiseksi.

Asiakkaalle lukuvinkiksi: Parempaa unta – vinkkejä arkeen.