Skip to content

Auttavat kylät

Auttavat kylät -hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentää näihin liittyvää alueellista eriarvoisuutta. Tavoitteeseen hankkeessa pyritään edistämällä kylien paikallista turvallisuussuunnittelua sekä perustamalla kylien omaehtoisia auttajaryhmiä.

Onko sinun kylälläsi mietitty turvallisuusasioita ja kenties turvallisuussuunnitelman tekemistä, mutta kaipaatte apua?

Ota yhteyttä!

Lähiapua ja kyläturvallisuussuunnitelmia

Hanke auttaa keskisuomalaisia kyliä organisoimaan kylän omista tarpeista lähtevää vapaaehtoista lähiapua. Jokaisen hankekylän kanssa mietitään kyläkohtaiset tarpeet ja resurssit. Kylällä tehdään turvallisuuskartoitus sekä tarvittaessa turvallisuussuunnitelma ja perustetaan auttajaryhmä.

Vapaaehtoisille auttajille järjestetään hankkeessa valmennuksia, käytännön harjoittelua ja infotilaisuuksia sekä kylien yhteisiä verkostotapaamisia. Lisäksi kehitetään viestintäjärjestelmää avun tarvitsijoiden, avun tarjoajien, viranomaisten ja mm. Vapepan välillä. Auttajaryhmien toiminta kytketään osaksi maakunnallista toimintamallia, joka mahdollistaa ryhmille tukea ja valmennusta myös hankkeen jälkeen.

Kylän omat kylä- ja turvallisuussuunnitelmat on hyvä toimittaa kunnan, viranomaisten ja turvallisuuta edistävien järjestöjen tietoon, jotta kylän oma näkemys tulisi otetuksi huomioon niiden suunnittelussa ja toiminnassa.

Miksi Auttavat kylät?

Auttavat kylät -hankkeella halutaan vahvistaa Keski-Suomen maaseutuväestön turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia. Hyvällä ennakkosuunnittelulla, varautumisella ja yhteistyöllä erilaisista häiriö- ja poikkeusoloista johtuva inhimillinen kärsimys vähenee ja aineelliset vahingot pienenevät.

Hanke on osa Suomen valtionkin ajamaa kylävastetta. Se tarkoittaa kyläläisten omaehtoista ennalta ehkäisevää, kriisiajan ja kriisin jälkeistä toimintaa, joka on erityisen tärkeää syrjäseuduilla, kun ulkopuolisen avun tulo voi kestää kauan eikä sitä aina ole edes saatavilla. Aina ei kyse ole edes kriisistä, vaan arjen tilanteista, joissa tarvitaan apua.

Vastaavia kyläläisten organisoituneita ryhmiä on kehitetty eri puolilla Suomea. Niiden tehtävät ja toimintatavat ovat vaihdelleet ja niitä on kutsuttu monella nimellä, kuten naapuriapuryhmä, turvaryhmä, pelastusryhmä tai kyläapurinki. Samanlaista yhteistyötä kuin Keski-Suomessa NaApurit-hankkeen avustuksella perustetussa yhteistyössä Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin, Pelastuslaitoksen ja kylien välillä ei muualla vielä toistaiseksi ole. Tämä yhteistyö mahdollistaa valmennettujen auttajaryhmäläisten hälyttämisen Pelastuslaitoksen ERICA-järjestelmän kautta lähialueelle elottomuustilanteissa. NaApurit-hankkeessa kehitetty auttajaryhmämalli on mukana Auttavat kylät -hankkeen toiminnassa.

Auttajaryhmä

Auttajaryhmä tarjoaa apua vapaaehtoistyönä. Apua tarvitaan yleensä äkillisissä ja lyhytaikaisissa tilanteissa. Kylän oman auttajaryhmän apua tarvitaan erityisesti silloin, kun muuta apua ei ole tarjolla tai virallinen apu ei ehdi ajoissa. ​

Auttajaryhmän toiminta on organisoitua, luottamuksellista ja avun tarvitsijalle ilmaista. Auttajan voi pyytää arjen avuksi vaikka vain kattolampun vaihtoon, kun itse ei pysty, tai isommassa hädässä, ennen kuin muuta apua saadaan paikalle.

Auttajaryhmä voi halutessaan toimia yhteistyössä viranomaisten ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan kanssa. Auttajaryhmäläiset ovat jo valmiiksi kylällä ja usein hälytyksen tullessa ensimmäisenä paikalla. Se voi pelastaa ihmishenkiä!

Ajankohtaista

Hanke kyläilee kylillä eri puolilla Keski-Suomea. Seuraa hankkeen some-viestintää, niin tiedät missä kulloinkin olemme, ja tule juttelemaan!

Olemme tehneet kyläsuunnitteluun liittyviä kyläkyselyjä useilla kylillä. Jos oma kyläsi kaipaa turvallisuuskartoitusta, -suunnitelmaa tai turvallisuussuunnitelman päivitystä, ota yhteyttä! Mielellämme autamme myös auttajatoiminnan kehittämisessä kylällä.

KOKO KESKI-SUOMEN KYLÄTURVALLISUUSKYSELY on avoinna osoitteessa bit.ly/kskyläturvallisuus. Lyhyellä kyselyllä kartoitamme Keski-Suomen maaseudun asukkaiden ja loma-asukkaiden turvallisuustilannetta, turvallisuudentunnetta sekä halua ja mahdollisuuksia auttaa muita. Toivomme, että vastaat myös sanallisiin kysymyksiin!   

Auttavat kylät somessa

Haluatko pysyä ajan tasalla hankkeen tapahtumista? Hanke toimii Facebookissa @auttavatkylat. Käy tykkäämässä!

Seuraa hanketta Facebookissa

Hanke toimii Instagramissa. Käytä Instassa tunnistetta #auttavatkylät.

Seuraa hanketta Instagramissa

Hankefaktat

 • Hakija ja hallinnoija Keski-Suomen Sydänpiiri ry
 • Osatoteuttaja Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus
 • Rahoitus EU:n maaseuturahasto, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma toimenpide 7.4 Maaseudun palvelut
 • Kokonaisbudjetti 281 989,73 euroa, joka on jaettu Sydänpiirin ja Jamkin kesken. Rahoitus koostuu EU:n ja Suomen valtion rahoituksesta. Hankkeella on 100 % rahoitus.
 • Toiminta-aika 1.1.2021-31.12.2022

Yhteystiedot

 

Keski-Suomen Sydänpiiri

Outi Raatikainen, projektipäällikkö

 • Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä
 • puh. 044 4914457
 • outi.raatikainen@sydan.fi

 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Saija Ylönen, projektikoordinaattori

 • Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
 • puh. 050 3504081
 • saija.ylonen@jamk.fi

Search

Found 0 results