Hyppää sisältöön

Auttavat kylät

Auttavat kylät -hanke on päättynyt. Hankkeessa edistettiin kylien turvallisuussuunnittelua ja autettiin kyliä perustamaan turvallisuutta ja hyvinvointia lisääviä vapaaehtoisia auttajaryhmiä Keski-Suomessa. Facebookista ja Instagramista näet, missä kulloinkin olemme toimineet, ja turvallisuusmateriaaleista löydät hankkeen tuotoksia, mm. auttajaryhmien ohjeita ja sopimuksia. Lisäksi kyläturvallisuussuunnitelman tekemiseen on tarjolla Kylämme.fi.

Lähiapua ja kylävaraa

Auttavat kylät -hanke on auttanut keskisuomalaisia kyliä organisoimaan vapaaehtoista lähiapua, naapuriapua. Kylän kanssa yhdessä on mietitty kylän tarpeet ja resurssit ja tehty tarvittaessa turvallisuuskysely. Lisäksi hankkeessa on edistetty sydäniskuriryhmien toimintaa ja perustamista. Vapaaehtoisille auttajille on järjestetty infotilaisuuksia, kyläturvallisuuskyselyitä ja -työpajoja, valmennuksia livenä ja etänä sekä käytännön harjoittelua. Lisäksi on kehitetty viestintää avun tarvitsijoiden, avun tarjoajien, viranomaisten ym. välillä. Hankkeen toiminta on ollut kylille maksutonta.

Miksi Auttavat kylät?

Auttavat kylät -hankkeella haluttiin vahvistaa Keski-Suomen maaseutuväestön turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia. Ennakkosuunnittelu ja varautuminen poikkeustilanteisiin ovat tärkeitä paitsi kylän, myös koko Suomen kriisivalmiuden vuoksi. Jokaisella meistä pitäisi olla kotonaan kotivara. Pitäisikö myös kylällä olla kylävara?

Hankkeella haluttiin kehittää kylävastetta. Kylävaste tarkoittaa kyläläisten omaehtoista ennalta ehkäisevää, kriisiajan ja kriisin jälkeistä toimintaa, joka on erityisen tärkeää syrjäseuduilla, kun ulkopuolisen avun tulo voi kestää kauan eikä sitä aina ole saatavillakaan. Usein ei kyse ole edes kriisistä, vaan tavallisista arjen tilanteista, joissa tarvitaan apua.

Yhtenä vastauksena tähän tarpeeseen ovat eri puolilla Suomea kehitetyt auttajaryhmät. Niiden nimi ja toiminta vaihtelee – naapuriapuryhmä, naapuriapurinki, turvaryhmä, pelastusryhmä tai kyläapurinki. Näiden perustamisessa olemme auttaneet keskisuomalaisia kyliä ja samalla testanneet, miten ryhmät voisivat parhaiten toimia Keski-Suomessa.

Lisäksi olemme auttaneet perustamaan sydäniskuriryhmiä. Sydäniskuriryhmä voidaan perustaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, pelastuslaitoksen ja kylän yhteisellä sopimuksella maaseutualueille. Tällaista mallia ei vielä toistaiseksi ole kuin Keski-Suomessa. Yhteistyö mahdollistaa valmennettujen kyläläisten hälyttämisen elvyttämään suoraan hätäkeskuksen hälytysjärjestelmästä. Ryhmäläiset ovat jo valmiiksi kylällä. Tavoitteena on, että hälytyksen tullessa he ovat ensimmäisten joukossa paikalla tuomassa sydäniskuria ja elvyttämässä. Se voi pelastaa ihmishenkiä! Lue lisää sydäniskuriryhmistä: miten ne toimivat ja miten sellaisen voisi perustaa.

Ryhmät voivat halutessaan toimia yhteistyössä esimerkiksi eri viranomaisten, SPR:n ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan kanssa. Näiden kautta kylälle saadaan hyvää osaamista sekä tukea ja koulutusta myös hankkeen jälkeen.

Naapuriapuryhmä

Naapuriapuryhmä on organisoitua naapuriapua. Ryhmä tarjoaa arjen apua vapaaehtoistyönä. Apua tarvitaan yleensä lyhytaikaisissa tilanteissa erityisesti silloin, kun muuta apua ei ole tarjolla tai virallinen apu ei ehdi ajoissa. Tarkoitus ei ole syödä yrittäjien leipää tai tehdä viranomaisten työtä.  ​

Naapuriapuryhmän toiminta on järjestettyä, luottamuksellista ja avun tarvitsijalle ilmaista. Ryhmä noudattaa vapaaehtoistyön periaatteita. Naapuriapurin voi pyytää avuksi vaikka vain kattolampun vaihtoon, kun itse ei pysty, tai isommassa hädässä, ennen kuin muuta apua saadaan paikalle.

Naapuriapuryhmällä on yksi puhelinnumero, josta saa soittamalla tai tekstaamalla apua. Jos avuntarve on laadultaan sellainen, ettei se kuulu naapuriapuryhmälle tai ryhmästä ei löydy siihen apua, avun pyytäjä ohjataan muihin palveluihin. Lue naapuriapuryhmästä lisää osoitteessa www.sydan.fi/keskisuomi/naapuriapuryhma

Tietoa ja tarinaa kyläturvallisuudesta. Auttavat kylät -päätöswebinaari 1.12.2022

Kiitos kaikille osallistujille, niin puhujille kuin kuuntelijoillekin. Webinaarissa oli monta osuvaa, kokemuksesta kumpuavaa huomiota muidenkin hyödynnettäviksi. Ohjelman löydät webinaarin kotisivulta www.sydan.fi/keskisuomi/kylaturvallisuuswebinaari.

Webinaarin esityksiä:

Auttavat kylät somessa

Hankkeen Facebooksivu @auttavatkylat on hankkeen päättymisen jälkeen käytettävissä erityisesti tiedottamiseen sydäniskuriryhmien valmennuksista. Jokainen sydäniskuriryhmään liittynyt vapaaehtoinen käy läpi pelastuslaitoksen tarjoaman valmennuksen ja sitoutuu samalla kertaamaan elvyttämisen ja sydäniskurin käytön perusteet vähintään kerran vuodessa. Valmennukset eivät ole ryhmäkohtaisia, vaan avoimia kaikille auttajille. Tiedota siis teidän valmennuksesta ja jos itseltäsi oman alueen kertaus jäi väliin, osallistu naapurin valmennukseen!

Auttavat kylät Facebookissa

Hanke Instagramissa #auttavatkylät.

Auttavat kylät Instagramissa

Auttavat kylät -materiaalit

Auttajaryhmien mallit, ohjeistuksia ym. materiaalia löydät Turvallisuusmateriaalit-sivulta  sydan.fi/keskisuomi/turvallisuusmateriaalit 

Auttavat kylät -loppuraportti

Hankefaktat

  • Hakija ja hallinnoija Keski-Suomen Sydänpiiri ry
  • Osatoteuttaja Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus
  • Rahoitus EU:n maaseuturahasto, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma toimenpide 7.4 Maaseudun palvelut
  • Kokonaisbudjetti 281 989,73 euroa, joka on jaettu Sydänpiirin ja Jamkin kesken. Rahoitus koostuu EU:n ja Suomen valtion rahoituksesta. Hankkeella on 100 % rahoitus.
  • Virallinen toiminta-aika 1.1.2021-31.3.2023

Yhteystiedot

 

Keski-Suomen Sydänpiiri

Kristiina Pigg, toiminnanjohtaja

Sydänpiirin yhteystiedot

 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Liisi Pohjola, projektikoordinaattori

  • Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
  • puh. 050 5695833
  • liisi.pohjola@jamk.fi
Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot