Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / 5 vinkar: Läkaren ordinerade medicin

5 vinkar: Läkaren ordinerade medicin

I behandlingen av så gott som alla hjärtsjukdomar behövs mediciner, och försummelse av medicineringen kan ha ödesdigra följder. Enligt undersökningar tar ändå bara cirka 60 % av hjärtpatienterna regelbundet de mediciner som ordinerats dem.

Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri
Publicerat 17.8.2023

Varför är det så här, och hur kunde situationen förbättras?

  1. Rädsla för biverkningar är vanligt. Medicinförpackningens bipacksedel innehåller en lista på möjliga biverkningar, och bekanta har kanske berättat om sina egna erfarenheter. Kom ihåg, att läkaren aldrig skulle ordinera en medicin, vars biverkningar skulle vara större än nyttan. Om du är rädd för biverkningar, tveka inte att berätta om det för din läkare.
  2. ”Jag har så många mediciner, att jag kan lämna bort någon.” Man får aldrig avsluta en hjärtmedicin på egen hand, men man kan på eget initiativ fråga läkaren om olika alternativ. Bland blodtrycksmedicinerna finns kombinationspreparat, där en tablett innehåller två eller tre mediciner. Det underlättar intagningen av medicinerna.
  3. Brist på förtroende är ofta samtidigt brist på kunskap. Det är svårt att förbinda sig till en behandling, om man inte vet, varför man måste använda medicinen. Be av läkaren om en skriftlig och tillräckligt grundlig förklaring om användningen för varje hjärtmedicin. Kunskap gör det lättare att förstå nödvändigheten av att ta medicinen.
  4. Symptomfrihet. De flesta hjärtsjukdomar kan till all lycka behandlas så bra, att sjukdomen inte orsakar symptom i det dagliga livet. Då är det lätt hänt att man tänker, att medicinen inte längre är nödvändig. Hjärtmedicinerna behövs ändå för att hindra att sjukdomen framskrider, och symptomen därför återkommer.
  5. Glömska. Då det gäller att ta medicinen är det många som förlitar sig på sitt eget eller makens minne. Bäst skulle ändå vara att skaffa en medicindoserare eller dosett, som är till stor hjälp för minnet. Om medicinordinationen känns för invecklad, den innehåller till exempel mediciner som ska tas tre gånger om dagen, be att läkaren förenklar doseringen. Gör det till en daglig rutin att ta din medicin.

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem