Flytta dig till innehållet
Hem / Hälsa och livstil / Klimakteriet – ta tid för välmåendet

Klimakteriet – ta tid för välmåendet

Klimakteriet är en lämplig tid för kvinnan att granska sitt välmående.

Tuija Pusa, Asiantuntija, ravitsemus ja elintapamuutoksen tuki Mari Blek-Vehkaluoto, asiantuntija, elvytys ja riskitekijät
Publicerat 2.4.2024
Bild Maija Ukko

Klimakteriet eller övergångsåldern är en av de viktigaste perioderna av förändring i en kvinnas liv. Det sätter igång minskandet av östrogenhormonet. Det här sker inte över en natt, och inte heller sjunker hormonnivån rätlinjigt. Därför pågår det här övergångsskedet i åratal och kan med sina symptom kännas som en berg-och-dalbana.

För inte så länge sedan var klimakteriet en sak man inte pratade om, det upplevdes till och med som skamligt. I dag igen är temat framme på ett mångsidigt sätt och övergångsåldern ses som en möjlighet till ett nytt, bättre skede av livet. Kvinnan har ofta under klimakteriet bara hunnit halvvägs i sitt liv. Ungdomens självkritik har gett vika, nu är det möjligt att stanna upp och fundera på det som ligger framför. Det kan nu vara lättare att förverkliga de egna behoven och drömmarna än mitt i livspusslet i yngre ålder.

Klimakteriet inverkar på hjärthälsan

Visst innehåller den här tidsperioden också utmaningar och bekymmer. Hjärtförbundet har tagit reda på, hur det står till med välbefinnandet och hälsan hos kvinnor i medelåldern. Tre av fyra kvinnor berättade att de upplevde sådana klimakteriesymptom, som försämrade livskvaliteten. Viktkontrollen och orkandet hörde till de största bekymren. De funderade också på de hormonella förändringarnas inverkan på kroppen och belåtenheten med den egna kroppen, liksom även frågor i anslutning till sömnen, motionen och kosten.

Kvinnans risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar ökar under klimakteriet, eftersom östrogenets skyddande inverkan på hjärthälsan försvinner. Kroppens förmåga att reagera på insulin försvagas, kolesterolnivåerna försämras ofta och kroppens konsistens förändras. Just därför är det, då klimakteriet närmar sig, en lämplig tid att stanna upp och fundera på sitt välmående ur olika synvinklar.

Viktkontrollen en utmaning i klimakteriet

Klimakteriet utmanar kvinnans kropp på många sätt. Fettprocenten börjar sakta stiga, och fettet samlas allt lättare runt buken. Mången kvinna upplever viktutmaningar redan under förklimakteriet, då östrogenutsöndringen börjar avta.

I takt med åldrandet minskar dessutom muskelmassan i vilket fall som helst, ifall man inte speciellt tar hand om den. De minskade musklerna inverkar för sin del sänkande på energiförbrukningen, vilket ofta kan ligga bakom viktökningen i medelåldern. Upprätthållandet av muskelstyrkan är därför en viktig åtgärd för att bromsa upp det här händelseförloppet.

Å andra sidan måste man acceptera, att kroppen förändras och att det är en naturlig del av kvinnans liv. I stället för att kämpa med kilona lönar det sig att satsa på levnadsvanor som stöder välmåendet som helhet. Goda levnadsvanor stöder också i det här skedet av livet viktkontroll och orkande.

Klimakterie­symptomens behandling och kranskärlssjukdom

Då klimakteriesymptomen på ett betydande sätt stör livskvaliteten, kan man ta till hormonbehandling för att minska dem, förutsatt att inga hälsohinder föreligger. Blodkärlen har också nytta av den här behandlingen.

För en person med en artärsjukdom rekommenderas inte i första hand hormonbehandling för klimakteriesymptomen, eftersom medicin som ges via munnen ökar risken för tromboser. Symptomen kan ändå lindras med hormonfria mediciner. Om man inte får tillräcklig hjälp av dem, kan östrogen som ges som injektion övervägas. Behandlingens för- och nackdelar övervägs individuellt.

Ingen behöver bli ensam med sina symptom, utan det lönar sig att söka hjälp.

Kroppen och sinnet behöver återhämtning

Att orka i vardagen och att återhämta sig från ansträngningar hör till det viktigaste då det gäller att sörja för välbefinnandet. Om de förändringar klimakteriesymptomen och åldrandet i övrigt medför känns utmattande, lönar det sig att granska sin egen inställning till vardagen. Kunde jag ge efter lite på något delområde? Vilka saker får mig att må bra? Hur skulle jag lyckas förstärka dem i min egen vardag?

  • Gör mera trevliga saker. Vad hjälper dig att koppla loss från vardagens ansträngningar eller stressande situationer och flytta tankarna på något annat?
  • Energi från motion. Motion i dess olika former hjälper till att lindra stress. Lyssna på din kropp, hur den mår och vad den behöver.
  • Satsa på sömnen. Sömnen är för hjärnan och kroppen en nödvändig tid för service och vila.
  • Ensam eller tillsammans? Att umgås med människor som står en nära kan minska stress. Ifall du upplever att du återhämtar dig bäst då du är ensam, satsa då på egen tid eller korta stunder för dig själv.
  • Ordna varje dag stunder för återhämtning, också mitt i vardagen.

Läs mera om särdrag i kvinnans hjärthälsa: sydan.fi/naisensydan

Goda levnadsvanor främjar hjärthälsa och orkande

Motion som känns trevlig kan vara till hjälp, för när både kropp och sinne mår bra, känns kanske också klimakteriesymptomen mindre besvärande. Samtidigt underlättar motion viktkontrollen och sköter om hjärtat och blodkärlen. Motionen kan bestå av sysslor i vardagen eller uthållighetsmotion med andfåddhet. Då man sörjer för muskelstyrkan löper också vardagssysslorna smidigare och hälsan stöds.

Hälsosamt ätande stöder kroppens och sinnets välbefinnande. Regelbundna matvanor håller blodsockret på jämn nivå, minskar lusten att småäta, stöder ett gott humör och en god sömn samt hjälper till att orka med dagens utmaningar. Matval av god kvalitet ger kroppen tillräckligt med vitaminer och mineralämnen samt fibrer och mjuka fetter, som stöder blodkärlens kondition.

Inte heller i övergångsåldern finns det bara ett rätt sätt att äta och motionera. Viktigast är, att hitta sådana sätt, som gör gott åt en själv. Börja med små försök, som passar din egen vardag och som du känner att du också kan fortsätta med.

Att återhämta sig från stress hjälper kroppen och sinnet att ta igen sig. Vila och sömn, men också uppiggande sysselsättning underlättar återhämtningen från en ansträngning. Grunden för en tillräcklig och god sömn byggs upp redan under dagen genom en lämplig rytm av mat och motion. Det är bra att reservera tillräckligt med tid och goda förhållanden för sömnen.

Rökning sänker östrogennivån. Rökare har mera klimakteriesymptom, också redan före menstruationen upphör. Riklig alkoholanvändning ökar också klimakteriesymptomen.

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem